Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojakso on lukuvuosiopetusta, mutta voit ilmoittautua vain tähän kesäkauden opetukseen, jolloin opiskeluaika on lyhyempi ja tenttipäiviä/tehtävien palautuspäiviä on vähemmän. Opintojakson kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Lukuvuosiopetuksessa tarjolla olevalla jaksolla on pidempi opiskeluaika ja tenttipäiviä/tehtävien palautuspäiviä on enemmän tarjolla.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso on osa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op aineopintokokonaisuutta.

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintojen opiskelijaksi rekisteröidytään e-lomakkeella. Aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 kriteerit:

1. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op on suoritettu seuraavasti:

- kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintokokonaisuus (25 op) suoritettuna vähintään arvosanalla 3

2. Perusopintokokonaisuuden suorituspäivä ei saa olla yli 10 vuotta vanha ensimmäistä aineopintoihin kuuluvaa opintojaksoa aloitettaessa. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) vanhenemissääntöjen mukaan opinnot vanhenevat sen lukuvuoden lopussa, jolloin niiden suorituksesta tulee kuluneeksi 10 vuotta.

Jos perusopinnot on suoritettu muussa kuin HY yliopistossa tai korkeakoulussa:

Jos olet suorittanut kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden muussa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa, hyväksytään perusopinnot sellaisenaan edeltäviksi opinnoiksi aineopintoihin, jos täyttää edellä mainitut kriteerit 1 ja 2.

Kaikkien aineopintojen opiskelijaksi ilmoittautuvien, tulee liittää e-lomakkeeseen mukaan skannattu todistus tai opintosuoritusote perusopinnoista. Heti e-lomakkeen ja liitteiden lähettämisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintojaksoille. Hyväksymisestä ei lähetetä viestiä.

Helsingin yliopiston kasvatustiede (varhaiskasvatus)/(luokanopettaja) perusopinnot 25 op vähintään arvosanalla 3 suorittaneet voivat jatkaa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintoihin täydentämällä perusopintojaan. Ks. Varhaiskasvatuksen/luokanopettajan täydennysohjeet.

Jos olet aikoinaan suorittanut aineopintojen alkukuulustelun tai jo täyttänyt e-lomakkeen, sinun ei tarvitse täyttää lomaketta vaan voit suoraan ilmoittautua opintojaksoille.

Opiskelija tuntee osaamisen kehittämistä työelämässä taidon, asiantuntijuuden ja dynaamisen kyvykkyyden käsitteiden kautta.

Opintojaksolla käsitellään osaamisen käsitteellisiä ja käytännöllisiä viitekehyksiä historiallisessa perspektiivissä, edeten yksilöllisen taidon käsitteestä hajautettuun asiantuntemukseen ja organisaation dynaamiseen kyvykkyyteen.

Essee ja tentti, jossa suoritetaan kirjallisuus.

  • Virkkunen, J., Ahonen, H., Schaupp, M. & Lintula, L. (2010) Toimintakonseptin yhteisen kehittämisen mahdollisuus. Raportteja / Kansallinen työelämän kehittämisohjelma; 70. TEKES.
  • Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa muun suoritettavan kirjallisuuden.

0-5. Esseetehtävässä edellytetään osaamisen muutoksen analysointia opiskelijan valitsemassa organisaatiossa.

Verkko-oppimisympäristö Moodlessa on opettajan ohjeet esseen suunnitteluun ja laadintaan.

Esseen palautuspäivä on ma 5.6.17

Tenttipäivät:

la 13.5.2017 klo 9.00-12.00 (huom! ilmoittaudu viimeistään 10 vrk ennen tenttiajankohtaa)
ke 28.6.2017 klo 16.00-19.00 (-"-)

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Tenttipaikat

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso vastaa vuosien 2012–2016 opintojaksoa A 1.4. Osaamisen kehittäminen työelämässä (4 op). Opintojakson A 1.4. Osaamisen kehittäminen työelämässä suorittaneet eivät voi suorittaa opintojaksoa A 1.3. Osaamisen kehittäminen työelämässä (5 op).