Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 10.5.2017
17:15 - 19:45
Ke 31.5.2017
17:15 - 19:45
Ke 7.6.2017
17:15 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa ma 27.3.2017 klo 12.00.

Ilmoittautuminen kurssille

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Suositellaan kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintoja sekä opintojaksoa A 1.2. Oppimisen tutkimuksen klassikot, mutta eivät ole pakollisia edeltäviä opintoja.

Opiskelija tuntee oppimista ja motivaatiota käsitteleviä kasvatuspsykologisia käsitteitä, teorioita ja alan keskeistä tutkimusta.

Oppiminen ja motivaatio kasvatuspsykologisesta yksilön näkökulmasta.

Kurssin a-suoritustapa on peruttu. Kurssilla järjestetään seuraava kirjallinen suoritustapa b: Opettajan määrittelemästä englannin kielisestä materiaalista ja kirjallisuudesta tehdään kaksi esseetä, toinen motivaatiosta ja toinen oppimisesta. Lisäksi oman oppimisprosessin analyysitehtävä. Opiskelijoille järjestetään opettajien vetämänä ryhmänohjaustapaamisia, joissa käydään läpi esseiden lähteitä ja kirjoittamisen teemoja ja tuetaan näin kirjoittamisen prosessia.

Ryhmänohjaustapaamiset ovat:

ke 10.5. klo 17.15 - 19.45
ke 31.5. klo 17.15 - 19.45
(mikäli on tarvetta niin myös ke 7.6.2017 klo 17.15 - 19.45)

- Wentzel, K. R., & Miele, D. B. (2016). Handbook of Motivation at school. Routledge.

- Lonka, K. (2012). Engaging Learning Environments for the Future. The 2012 Elizabeth W. Stone Lecture.

- Abdul Jabbar, A. I., & Felicia, P. (2015) Gameplay Engagement and Learning in Game-Based Learning: A Systematic Review. Review of Educational Research, 85 (4), 740-779.

- Lonka, K. (2015). Oivaltava oppiminen. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.

0–5. Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen luennoilla ja ryhmissä sekä kirjallisiin tehtäviin.

Opintojakso vastaa vuosien 2012–2016 opintojaksoa A 2.6. Oppimis- ja motivaatiopsykologia 5 op. Opintojakson A 2.6. Oppimis- ja motivaatiopsykologia 5 op suorittaneet eivät voi suorittaa opintojaksoa A 2.3. Oppimis- ja motivaatiopsykologia 5 op.

Kurssin oppimisympäristö Moodle avautuu to 27.4.2017

Kaksi esseetä ja analyysitehtävä palautetaan Moodleen samaan aikaan su 11.6.2017 mennessä.

Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien edellä mainittujen tehtävien suorittamista hyväksytysti esitetyssä aikataulussa. Osasuorituksia ei tallenneta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op aineopintokokonaisuutta.