Kuvaaja: Wilma Hurskainen

Kasvatustieteiden opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen ja opiskelun voit aloittaa joustavasti itsellesi sopivana ajankohtana.

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 14.9.2016
16:30 - 18:00
Ke 21.9.2016
16:30 - 18:00
Ke 12.10.2016
16:30 - 19:45
To 13.10.2016
16:30 - 19:45
Pe 14.10.2016
16:30 - 19:45
Ke 9.11.2016
16:30 - 19:45
To 10.11.2016
16:30 - 19:45
Pe 11.11.2016
16:30 - 19:45
To 17.11.2016
17:00 - 18:30
Pe 25.11.2016
16:30 - 19:45
Ma 28.11.2016
16:30 - 19:45
Ti 29.11.2016
16:30 - 19:45
Ke 7.12.2016
16:30 - 19:45
To 8.12.2016
16:30 - 19:45
Pe 9.12.2016
16:30 - 19:45
Ke 11.1.2017
16:30 - 18:00
Ke 18.1.2017
16:30 - 18:00
Ke 8.2.2017
16:30 - 19:45
To 9.2.2017
16:30 - 19:45
Pe 10.2.2017
16:30 - 19:45
Ke 8.3.2017
16:30 - 19:45
To 9.3.2017
16:30 - 19:45
Pe 10.3.2017
16:30 - 19:45
To 16.3.2017
17:00 - 18:30
Ke 5.4.2017
16:30 - 19:45
To 6.4.2017
16:30 - 19:45
Pe 7.4.2017
16:30 - 19:45
Ke 10.5.2017
16:30 - 19:45
To 11.5.2017
16:30 - 19:45
Pe 12.5.2017
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

60 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen on käynnissä.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintojen opiskelijaksi rekisteröidytään e-lomakkeella. Aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 kriteerit:

1. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op on suoritettu seuraavasti:

- kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintokokonaisuus (25 op) suoritettuna vähintään arvosanalla 3 tai
- kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuus (15 ov) suoritettuna hyvin tiedoin

2. Perusopintokokonaisuuden suorituspäivä ei saa olla yli 10 vuotta vanha ensimmäistä aineopintoihin kuuluvaa opintojaksoa aloitettaessa. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) vanhenemissääntöjen mukaan opinnot vanhenevat sen lukuvuoden lopussa, jolloin niiden suorituksesta tulee kuluneeksi 10 vuotta.

Jos perusopinnot on suoritettu muussa kuin HY yliopistossa tai korkeakoulussa:

Jos olet suorittanut kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden muussa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa, hyväksytään perusopinnot sellaisenaan edeltäviksi opinnoiksi aineopintoihin, jos täyttää edellä mainitut kriteerit 1 ja 2.

Kaikkien aineopintojen opiskelijaksi ilmoittautuvien, tulee liittää e-lomakkeeseen mukaan skannattu todistus tai opintosuoritusote perusopinnoista. Heti e-lomakkeen ja liitteiden lähettämisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintojaksoille.

Helsingin yliopiston kasvatustiede (varhaiskasvatus)/(luokanopettaja) perusopinnot 25 op vähintään arvosanalla 3 suorittaneet voivat jatkaa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintoihin täydentämällä perusopintojaan. Ks. Varhaiskasvatuksen/luokanopettajan täydennysohjeet.

Poikkeuksellisesti A 2.2. Koulutuspolitiikan ja talouden kehityslinjoja (5 op) ja A 2.5. Kehittävä työntutkimus (5 op) aineopintojaksoille voi ilmoittautua, vaikka perusopintojaksot ovat suorittamatta, koska näissä opintojaksoissa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintojen suorittaminen on suositeltavaa, mutta ei pakollista. Jos suoritat vain näitä opintojaksoja, niin e-lomaketta ei täytetä.

Jos olet aikoinaan suorittanut aineopintojen alkukuulustelun tai jo täyttänyt e-lomakkeen, sinun ei tarvitse täyttää lomaketta vaan voit suoraan ilmoittautua opintojaksoille.

Lisäksi suositellaan, että aineopintojen A 3. tutkimusmenetelmäopinnot sekä A 1. Yhteiset sisältöopinnot on suoritettu (15 op) ennen seminaariin osallistumista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää ja ymmärtää kasvatustieteellisiä tutkimusprosesseja, niihin liittyviä menetelmiä sekä alan kirjallisuutta.

Opiskelija perehtyy kasvatustieteiden tutkimusprosessiin, alan kirjallisuuteen, tutkimuksiin ja menetelmiin. Hän syventää ja soveltaa aiemmin oppimaansa ja harjoittelee tieteellistä argumentointia. Opiskelija osallistuu seminaarityöskentelyyn sekä tekee tutkimustehtävään perustuvan kirjallisuuskatsauksen tai käsiteanalyysin, josta hän kirjoittaa seminaarityönsä. Seminaareissa käsitellään opiskelijoiden töihin perustuen kasvatustieteellisiä tutkimuksia ja niihin liittyvää kirjallisuutta.

Kirjallisuuskatsauksen tai käsiteanalyysin tekeminen ja seminaari-istuntoihin aktiivinen osallistuminen (minimi 12 t, sisältää oman työn esittelyt ja toisen työn opponoinnit väli- ja loppuseminaarissa).

Oheiskirjallisuus:

  • Hirsjärvi S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita. Tammi.
  • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. Tiede ja teksti. (2007). Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. WSOY.
  • Strömqvist, S. (1999, myös uudemmat painokset käyvät). Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. Hallgren & Fallgren.

Hyväksytty seminaarityö arvioidaan asteikolla 0-5. Opiskelija osoittaa seminaarityössään hallitsevansa kasvatustieteellistä argumentaatiota sekä alan tutkimusta ja kirjallisuutta.

Hyväksytty seminaari arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Voit aloittaa seminaarityösi yksilöllisen suunnittelun mihin aikaan vaan lukuvuodesta ilmoittautumalla opintojaksolle. Seminaarin verkko-oppimisympäristö Moodle avautuu to 8.9.2016 ja sieltä löytyy opettajan ohjeistus seminaarityöskentelyyn ja seminaariviikkojen valintaan. Voit suorittaa seminaarin omassa tahdissasi valitsemalla sopivimmat seminaariviikot oheisesta luettelosta. Seminaariviikkojen valinta tapahtuu Moodlessa. Jokaiseen seminaariin otetaan tietty määrä opiskelijoita, joten on hyvä suunnitella mitkä viikot sopivat omaan aikatauluusi ja ilmoittautua sen mukaan. Seminaarin opiskelijat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Seminaariaikoja voidaan yhdistää vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Moodlessa on aina ajantasainen tieto järjestettävistä seminaareista. Kurssin suorittaminen edellyttää, että osallistut vähintään neljään seminaaritapaamiseen (kahteen väli- ja kahteen loppuseminaari-iltaan). Huomaathan, että voit valita vain etenemisnopeuden eli viikot, jolloin olet valmis esittämään oman työsi väli- ja loppuseminaarissa tai opponoimaan toisen työtä (esittely ja opponointi samalla viikolla). Opettaja määrää tarkemman esittämisajankohdan sekä opponoitavan työn.

Loppuseminaarin päivät on tarkoitettu pääasiassa valmiiden töiden esittelyyn. Seminaarin vaatimuksia, alustavia aiheita ja opiskelijoille epäselviä asioita käsitellään kahdessa ensimmäisessä aloitusseminaarissa vain syyskuussa ja tammikuussa. Osallistuminen näihin aloitusseminaareihin ei ole pakollista mutta on suositeltavaa, että osallistut vähintään yhteen niistä ennen kuin työstät seminaarityötäsi pidemmälle.

Väliseminaareihin osallistuminen edellyttää, että opettaja on hyväksynyt työsi suunnitelman. Loppuseminaariin osallistuminen edellyttää, että opettaja on hyväksynyt väliseminaarityösi. Valmiin työn vaihtoehtoisia palautuspäiviä on vuoden aikana kolme.

Syksyn 2016 ja kevään 2017 seminaarit:

Seminaari-infot ja keskustelutilaisuudet:

(vähintään yhteen osallistumista suositellaan)

Ke 14.9.2016 klo 16.30-18.00
Ke 21.9.2016 klo 16.30-18.00

Ke 11.1.2017 klo 16.30-18.00
Ke 18.1.2017 klo 16.30-18.00

Väliseminaarit (valitse yksi viikko/kokonaisuus):

Viikko 41 (ke-pe 12.-14.10.2016 klo 16.30-19.45)
Viikko 45 (ke-pe 9.-11.11.2016 klo 16.30-19.45)

Viikko 6 (ke-pe 8.-10.2.2017 klo 16.30-19.45)
Viikko 10 (ke-pe 8.-10.3.2017 klo 16.30-19.45)

Loppuseminaarit syksyllä 2016 ja keväällä 2017 (valitse yksi viikko/kokonaisuus):

Viikko 47-48 (pe, ma ja ti 25.-29.11.2016 klo 16.30-19.45)
Viikko 49 (ke-pe 7.-9.12.2016 klo 16.30-19.45)

Viikko 14 (ke-pe 5.-7.4.2017 klo 16.30-19.45)
Viikko 19 (ke-pe 10.-12.5.2017 klo 16.30-19.45)


Kielenhuoltoluento

Syksyllä 2016 ja keväällä 2017 pidetään seminaarityön laatimista tukeva kielenhuoltoluento, opettajana FM Pilvi Heinonen. Kielenhuoltoluento pitää sisällään perusasiat tekstin rakentumisesta, oikeakielisyysasioista sekä tieteellisestä kirjoittamisesta. Voit osallistua päivään, joka on paras oman työskentelysi kannalta.

to 17.11.2016 klo 17.00-18.30 tai
to 16.3.2017 klo 17.00-18.30

Valmiin seminaarityön palautuspäivät:

Ke 14.12.2016
Ke 12.4.2017
Ke 17.5.2017

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op opintokokonaisuutta.

Seminaarityön laajuus on 3 op. Seminaarin laajuus on 1 op.

Opintojakso vastaa 2012–2016 tutkintovaatimusten opintojaksoa A 5. Sivuaineopiskelijoiden seminaarityö ja sen tekemistä tukeva seminaari (5 op). Opintojakson A 5. Sivuaineopiskelijoiden seminaarityö ja sen tekemistä tukeva seminaari (5 op) suorittaneet eivät voi suorittaa opintojaksoa A 5. Sivuaineopiskelijoiden seminaarityö ja sen tekemistä tukeva seminaari (4 op).