Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Huom! Ilmoittautumisohje erityispedagogiikan pää- ja sivuaineopinto-oikeuden saaneille HY:n opiskelijoille:

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat saaneet erityispedagogiikan pää- tai sivuaineoikeuden, osallistuvat lv. 2016-2017 Avoimen yliopiston toteuttamiin erityispedagogiikan perusopintoihin. Jos sinulla on erityispedagogiikan pää- tai sivuaineoikeus Helsingin yliopistossa, ilmoittaudu tälle opintojaksolle WebOodi-sivun alalaidassa olevan ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuneille toimitetaan tarvittavat Moodle-tunnukset sähköpostilla ennen kurssin alkua. Mikäli ilmoittaudut opintojaksolle Moodlen jo avauduttua eli 12.9.16 jälkeen, ota yhteyttä lomakkeella saadaksesi Moodle-tunnukset.

Perustutkinto-opiskelijoiden, joilla ei ole erityispedagogiikan pää- tai sivuaineoikeutta, tulee ilmoittautua opintojaksolle yllä olevan linkin kautta (kuten Avoimen yliopiston muidenkin opiskelijoiden) ja maksaa opintomaksu.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää erityispedagogiikan osana käyttäytymistieteitä ja tietää erityispedagogiikan lähitieteet
- tutustuu käytännön erityispedagogiikan toteutukseen
- hahmottaa erityiskasvatuksen historialliset vaiheet
- tuntee Suomen erityisopetusjärjestelmän kaikenikäisten oppijoiden osalta
- tutustuu lukemisvaikeuksiin ja tarkkavaisuuden ongelmiin
- tuntee erityispedagogiikkaan liittyvän lainsäädännön pääpiirteet

Opintojakso sisältää
- erityispedagogiikan ja -kasvatuksen historiaa
- Suomen erityisopetusjärjestelmän kuvauksen
- opintokäynnit erityispedagogisiin kohteisiin
- koulu-, sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä

Verkkoluennot 20 t + lakitehtävä + opintokäynnit 4 kpl ja niistä raportointi + verkkotentti (tentitään luennot ja kirjallisuus)

Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, UY., Savolainen H. & Vehmas S. (2009). Erityispedagogiikan perusteet. WSOY. 221 s.
Koulu- sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö. FINLEX-tietokanta, (http://www.finlex.fi/fi/laki/)

Asteikolla 0­­-5.

Kurssin Moodle-oppimisympäristö avautuu ma 12.9.16. Moodleen tulee rekisteröityä viimeistään viikko avautumispäivän jälkeen. Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Verkkoluennot
ke 14.9.16 klo 16.30-19.45
ma 19.9.16 klo 16.30-19.45
ke 21.9.16 klo 16.30-19.45
ma 26.9.16 klo 16.30-19.45
ke 28.9.16 klo 16.30-19.45

Verkkoluennoille suositellaan osallistumista reaaliaikaisesti. Jos et kuitenkaan pysty osallistumaan verkkoluennolle reaaliaikaisesti, voit katsoa luentotallenteen jälkikäteen verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Luentotallenteet poistuvat kurssisivuilta portaittain ennen ensimmäistä tenttipäivää. Tarkemmat ohjeet löytyvät kurssin Moodlesta.

Lakikirjatehtävä palautetaan Moodleen ke 28.9.16.

Luettelo opintokäyntikohteista (neljä käyntiä) palautetaan Moodleen ke 9.11.16.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:
ke 2.11.16 klo 17-18.45
ke 23.11.16 klo 17-18.45
ma 12.12.16 klo 17-18.45

Jokaisena verkkotenttipäivänä Moodlessa aukeaa peräkkäin kaksi tenttiä (monivalintatentti tenttikirjasta sekä luentotentti). Opiskelija voi osallistua molempiin tentteihin samana päivänä tai jakaa tentit eri tenttikerroille.

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa. Erityispedagogiikan verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua. Tutustu tenttiohjeisiin Moodlessa hyvissä ajoin ennen verkkotenttiä.

Peruskurssin kaikkien osasuoritusten (lakikirjatehtävä, opintokäynnit ja verkkotentit) tulee olla suoritettuina kurssin viimeiseen verkkotenttipäivään 12.12.16 mennessä.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) opintokokonaisuutta.