Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

  • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
  • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdoista toteuttavan oppilaitoksen omilta sivuilta.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää erityispedagogiikan osana käyttäytymistieteitä ja tietää erityispedagogiikan lähitieteet
- tutustuu käytännön erityispedagogiikan toteutukseen
- hahmottaa erityiskasvatuksen historialliset vaiheet
- tuntee Suomen erityisopetusjärjestelmän kaikenikäisten oppijoiden osalta
- tutustuu lukemisvaikeuksiin ja tarkkavaisuuden ongelmiin
- tuntee erityispedagogiikkaan liittyvän lainsäädännön pääpiirteet

Opintojakso sisältää
- erityispedagogiikan ja -kasvatuksen historiaa
- Suomen erityisopetusjärjestelmän kuvauksen
- opintokäynnit erityispedagogisiin kohteisiin
- koulu-, sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä

Verkkoluennot 20 t + lakitehtävä + opintokäynnit 4 kpl ja niistä raportointi + verkkotentti (tentitään luennot ja kirjallisuus)

Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, UY., Savolainen H. & Vehmas S. (2009 tai uud.). Erityispedagogiikan perusteet. WSOY. 221 s.
Koulu- sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö. FINLEX-tietokanta, (http://www.finlex.fi/fi/laki/)

Asteikolla 0­­-5.

Kurssin Moodle-oppimisympäristö avautuu ke 12.9.16. Moodleen tulee rekisteröityä viimeistään viikko avautumispäivän jälkeen. Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Verkkoluennot

  • ke 14.9.16 klo 16.30-19.45
  • ma 19.9.16 klo 16.30-19.45
  • ke 21.9.16 klo 16.30-19.45
  • ma 26.9.16 klo 16.30-19.45
  • ke 28.9.16 klo 16.30-19.45

Verkkoluennoille suositellaan osallistumista reaaliaikaisesti. Jos et kuitenkaan pysty osallistumaan verkkoluennolle reaaliaikaisesti, voit katsoa luentotallenteen jälkikäteen verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Luentotallenteet poistuvat kurssisivuilta portaittain ennen ensimmäistä tenttipäivää. Tarkemmat ohjeet löytyvät kurssin Moodlesta.

Lakikirjatehtävä palautetaan Moodleen ke 28.9.16.

Luettelo opintokäyntikohteista (neljä käyntiä) palautetaan Moodleen ke 9.11.16.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:

  • ke 2.11.16 klo 17-18.45
  • ke 23.11.16 klo 17-18.45
  • ma 12.12.16 klo 17-18.45

Jokaisena verkkotenttipäivänä Moodlessa aukeaa peräkkäin kaksi tenttiä (monivalintatentti tenttikirjasta sekä luentotentti). Opiskelija voi osallistua molempiin tentteihin samana päivänä tai jakaa tentit eri tenttikerroille.

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa. Erityispedagogiikan verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua. Tutustu tenttiohjeisiin Moodlessa hyvissä ajoin ennen verkkotenttiä.

Peruskurssin kaikkien osasuoritusten (lakikirjatehtävä, opintokäynnit ja verkkotentit) tulee olla suoritettuina kurssin viimeiseen verkkotenttipäivään 12.12.16 mennessä.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.