Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää erityispedagogiikan osana käyttäytymistieteitä ja tietää erityispedagogiikan lähitieteet
- tutustuu käytännön erityispedagogiikan toteutukseen
- hahmottaa erityiskasvatuksen historialliset vaiheet
- tuntee Suomen erityisopetusjärjestelmän kaikenikäisten oppijoiden osalta
- tutustuu lukemisvaikeuksiin ja tarkkavaisuuden ongelmiin
- tuntee erityispedagogiikkaan liittyvän lainsäädännön pääpiirteet

Opintojakso sisältää
- erityispedagogiikan ja -kasvatuksen historiaa
- Suomen erityisopetusjärjestelmän kuvauksen
- opintokäynnit erityispedagogisiin kohteisiin
- koulu-, sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä

Verkkoluennot 20 t + lakitehtävä + opintokäynnit 4 kpl ja niistä raportointi + verkkotentti (tentitään luennot ja kirjallisuus)

Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, UY., Savolainen H. & Vehmas S. (2009 tai uud.). Erityispedagogiikan perusteet. WSOY. 221 s.
Koulu- sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö. FINLEX-tietokanta, (http://www.finlex.fi/fi/laki/)

Asteikolla 0­­-5.

Kurssin Moodle-oppimisympäristö avautuu ke 3.5.17. Moodleen tulee rekisteröityä viimeistään viikko avautumispäivän jälkeen. Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Opintoni -sivuilta

Verkkoluennot löytyvät tallenteina kurssin Moodle-ympäristöstä. Luentotallenteet voi kuunnella itsenäisesti omalta tietokoneelta itselle sopivana aikana. Kaikki luennot ovat kuunneltavissa Moodlen avautumisesta alkaen viimeiseen uusintatenttipäivään asti. Tarkemmat ohjeet löytyvät kurssin Moodle-sivuilta.

Lakikirjatehtävä palautetaan Moodleen ke 14.6.17.

Luettelo opintokäyntikohteista (neljä käyntiä) palautetaan Moodleen ke 28.6.17.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:
ke 31.5.17 klo 17-18.45
ma 26.6.17 klo 17-18.45
ke 2.8.17 klo 17-18.45

Jokaisena verkkotenttipäivänä Moodlessa aukeaa peräkkäin kaksi tenttiä (monivalintatentti tenttikirjasta sekä luentotentti). Opiskelija voi osallistua molempiin tentteihin samana päivänä tai jakaa tentit eri tenttikerroille.

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa. Erityispedagogiikan verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua. Tutustu tenttiohjeisiin Moodlessa hyvissä ajoin ennen verkkotenttiä.

Aiempien opintosuoritusten hyödyntäminen

Mikäli olet suorittanut aiemmin samansisältöisen opintojakson (esimerkiksi toisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa), voit sen perusteella hakea korvaavuutta tästä opintojaksosta. Korvaavuutta haetaan jakson Moodlessa viikon sisällä Moodlen avautumisesta. Tarkemmat ohjeet jakson Moodlessa sen avauduttua.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.