Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee joko autismiin, kehitysvammaisuuteen tai kuuloon liittyvät oppimisvaikeudet
- tuntee oppimisvaikeuksien ja kehityshäiriöiden kirjon
- tuntee kielellisen erityishäiriön, matematiikan oppimisvaikeudet, tarkkaavaisuusongelmat ja lukemisen vaikeudet pääpiirteittäin

Opintojaksossa käsitellään
- kielellistä erityisvaikeutta
- matematiikan oppimisvaikeuksia
- tarkkaavaisuusongelmia
- lukemisen vaikeuksia
- autismia, kehitysvammaisuutta tai kuulovammaisuutta/kuurous

Oppimistehtävät

1) Aro, M., Aro, T., Koponen, T., & Viholainen, H. (2012). Oppimisvaikeudet. Teoksessa M. Jahnukainen (toim.), Lasten erityishuolto ja opetus Suomessa (299–332). Tampere: Vastapaino

2) Kucian, K. & von Aster, M. (2014). Developmental dyscalculia. European Journal of Pediatrics, 174, 1–13

3) Peltomaa, K. (2014). ”Opinkohan mä lukemaan?” Lukivaikeuksien tunnistaminen ja kuntouttaminen alkuopetusvaiheessa. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 487, s. 11–43.

4) Räsänen, P. (2012). Laskemiskyvyn häiriö eli dyskalkulia. Duodecim, 128(11), 1168–1177

5) Siiskonen, T. (2010). Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen. Jyväskylä Studies in Education and Social Sciences 386. Jyväskylä: University of Jyväskylä. (s.11–69 eli luvut 1.1.–1.5)

6) Toinen seuraavista:

  • Dufva, V. & Koivunen, M. (toim.) (2012). ADHD: diagnosointi, hoito ja hyvä arki. Jyväskylä: PS-kustannus. 293 s., soveltuvin osin

tai

7) Launonen, K.(2007). Vuorovaikutus – kehitys, riskit ja tukeminen kuntoutuksen keinoin. Kehitysvammaliitto. 176 s.

8) Yksi seuraavista:

  • Kerola, K., Kujanpää, S. & Timonen T. 2009. Autismin kirjo ja kuntoutus. PS-kustannus.445 s.

tai

  • Kaski,M., Manninen, A. & Pihko, H. (toim.) (2009). Kehitysvammaisuus. WSOY 378 s.

tai

  • Takala; M. & Sume, H. (toim.) (2016) Kieli, kuulo ja oppiminen – kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. Finnlectura. 293 s.

Asteikolla 0-5.

Kurssin Moodle-oppimisympäristö avautuu ke 3.5.17. Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Opintoni -sivuilta.

Vaihtoehtoiset palautuspäivät
ke 21.6.17
ma 14.8.17
ke 27.9.17

Korvaavuuden hakeminen aiempien vastaavien opintojen perusteella

Mikäli olet suorittanut aiemmin samansisältöisen opintojakson (esimerkiksi toisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa), voit hakea korvaavuutta tästä opintojaksosta. Korvaavuutta on mahdollista hakea jakson Moodlessa viikon sisällä Moodlen avautumisesta. Tarkemmat ohjeet jakson Moodlessa sen avauduttua.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.