Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Huom! Ilmoittautumisohje erityispedagogiikan pää- ja sivuaineopinto-oikeuden saaneille HY:n opiskelijoille:

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat saaneet erityispedagogiikan pää- tai sivuaineoikeuden, osallistuvat lv. 2016-2017 Avoimen yliopiston toteuttamiin erityispedagogiikan perusopintoihin. Jos sinulla on erityispedagogiikan pää- tai sivuaineoikeus Helsingin yliopistossa, ilmoittaudu tälle opintojaksolle WebOodi-sivun alalaidassa olevan ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuneille toimitetaan tarvittavat Moodle-tunnukset sähköpostilla ennen kurssin alkua. Mikäli ilmoittaudut opintojaksolle Moodlen jo avauduttua eli 15.2.17 jälkeen, ota yhteyttä lomakkeella saadaksesi Moodle-tunnukset.

Perustutkinto-opiskelijoiden, joilla ei ole erityispedagogiikan pää- tai sivuaineoikeutta, tulee ilmoittautua opintojaksolle yllä olevan linkin kautta (kuten Avoimen yliopiston muidenkin opiskelijoiden) ja maksaa opintomaksu.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- perehtyy lasten- ja nuorisopsykiatriaan niin, että hän ymmärtää keskeiset käsitteet ja diagnoosit
- ymmärtää koulukiusaamista ilmiönä ja saa valmiuksia estää sitä
- tutustuu kriminologian perusteisiin ja yhteiskuntatieteelliseen syrjäytymiskeskusteluun
- ymmärtää, miten mielenterveyden ongelmat, koulukiusaaminen ja rikollisuus ovat osa syrjäytymiseksi kutsuttua ilmiötä

Opintojaksossa käsitellään
- lasten- ja nuorisopsykiatriaa
- koulukiusaamista
- kriminologian perusteita
- yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa syrjäytymiseen

Verkkoluennot (tallenteina) 10 t + pieni oppimistehtävä + verkkotentti 2t

Kumpulainen, K., Aronen, E., Ebeling, H, Laukkanen, E., Marttunen, M., Puura, K. & Sourander, A. (toim.) (2016). Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim, 840 s.” Seuraavat luvut: luku 3 (s. 61–112), luvut 6–24 (s. 194–425), ja luku 28 (s. 460–481)
Salmivalli, C. (2010). Koulukiusaamiseen puuttuminen. (2. uud. painos). PS-kustannus. 165 s.
Haapasalo, J. (2008). Kriminaalipsykologia. PS-kustannus. s. 15–95 ja s. 177–194
Reivinen & Vähäkylä (toim.) (2013). Ketä kiinnostaa – lasten ja nuorten syrjäytyminen. Gaudeamus, s. 7–134 ja s. 226–271.

Asteikolla 0-5.

Kurssin Moodle-oppimisympäristö avautuu ke 15.2.17. Moodleen tulee rekisteröityä viimeistään viikko avautumispäivän jälkeen. Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Luentotallenteet ovat kuunneltavissa oman aikataulun mukaan kurssin Moodle-sivuilla.

Verkkotenttisuoritus (2t) koostuu kahdesta yhden tunnin tentistä (klo 17-18 ja 18.15-19.15). Tentit voi halutessaan suorittaa samana tai eri tenttipäivänä.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:
ke 29.3.17 klo 17-19.15
ma 22.5.17 klo 17-19.15
ma 7.8.17 klo 17-19.15

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa. Erityispedagogiikan verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua. Tutustu tenttiohjeisiin Moodlessa hyvissä ajoin ennen verkkotenttiä.

Aiempien opintosuoritusten hyödyntäminen

Mikäli olet suorittanut aiemmin samansisältöisen opintojakson (esimerkiksi toisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa), voit sen perusteella hakea korvaavuutta tästä opintojaksosta. Korvaavuutta haetaan jakson Moodlessa viikon sisällä Moodlen avautumisesta. Tarkemmat ohjeet jakson Moodlessa sen avauduttua.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) opintokokonaisuutta.