Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?


Huom! Ilmoittautumisohje erityispedagogiikan pää- ja sivuaineopinto-oikeuden saaneille HY:n opiskelijoille:

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat saaneet erityispedagogiikan pää- tai sivuaineoikeuden, osallistuvat lv. 2016-2017 Avoimen yliopiston toteuttamiin erityispedagogiikan perusopintoihin. Jos sinulla on erityispedagogiikan pää- tai sivuaineoikeus Helsingin yliopistossa, ilmoittaudu tälle opintojaksolle WebOodi-sivun alalaidassa olevan ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuneille toimitetaan tarvittavat Moodle-tunnukset sähköpostilla ennen kurssin alkua. Mikäli ilmoittaudut opintojaksolle Moodlen jo avauduttua eli 2.11.16 jälkeen, ota yhteyttä lomakkeella saadaksesi Moodle-tunnukset.

Perustutkinto-opiskelijoiden, joilla ei ole erityispedagogiikan pää- tai sivuaineoikeutta, tulee ilmoittautua opintojaksolle yllä olevan linkin kautta (kuten Avoimen yliopiston muidenkin opiskelijoiden) ja maksaa opintomaksu.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten sosiaalityö, päiväkoti ja koulu voivat tukea tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria.

Opintojaksossa käsitellään
- tuen tarpeen kirjoa koulussa
- päivähoitoa lasten ja vanhempien tukena
- lastensuojelua tuen tarjoajana

Verkkotentti

Jahnukainen, M. (toim.) (2012). Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino (pois lukien s. 299–332) 404 s.
Määttä, P. & Rantala, A. (2010.) Tavallisen erityinen lapsi. Jyväskylä: PS-kustannus. 250 s
Takala, M. (toim.). (2010). Erityispedagogiikka ja kouluikä. Palmenia. Gaudeamus.
Arvonen, A., Katva, L. & Nurminen A. (2010). Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen. PS-kustannus. 224 s. 250 s

Asteikolla 0-5.

Kurssin Moodle-oppimisympäristö avautuu ke 2.11.16. Moodleen tulee rekisteröityä viimeistään viikko avautumispäivän jälkeen. Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:
ke 14.12.16 klo 17-21
ma 30.1.17 klo 17-21
ma 13.3.17 klo 17-21

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa. Erityispedagogiikan verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua. Tutustu tenttiohjeisiin Moodlessa hyvissä ajoin ennen verkkotenttiä.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) opintokokonaisuutta.