Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?


Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten sosiaalityö, päiväkoti ja koulu voivat tukea tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria.

Opintojaksossa käsitellään
- tuen tarpeen kirjoa koulussa
- päivähoitoa lasten ja vanhempien tukena
- lastensuojelua tuen tarjoajana

Verkkotentti

  • Jahnukainen, M. (toim.) (2012). Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino (pois lukien s. 299–332) 404 s.
  • Määttä, P. & Rantala, A. (2010.) Tavallisen erityinen lapsi. Jyväskylä: PS-kustannus. 250 s
  • Takala, M. (toim.). (2010). Erityispedagogiikka ja kouluikä. Palmenia. Gaudeamus.
  • Arvonen, A., Katva, L. & Nurminen A. (2010). Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen. PS-kustannus. 224 s. 250 s

Asteikolla 0-5.

Kurssin Moodle-oppimisympäristö avautuu ke 22.3.17. Moodleen tulee rekisteröityä viimeistään viikko avautumispäivän jälkeen. Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:
ma 15.5.17 klo 17-21
ke 16.8.17 klo 17-21
ke 4.10.17 klo 17-21

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa. Erityispedagogiikan verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua. Tutustu tenttiohjeisiin Moodlessa hyvissä ajoin ennen verkkotenttiä.

Korvaavuuden hakeminen aiempien vastaavien opintojen perusteella

Mikäli olet suorittanut aiemmin samansisältöisen opintojakson (esimerkiksi toisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa), voit hakea korvaavuutta tästä opintojaksosta. Korvaavuutta on mahdollista hakea jakson Moodlessa viikon sisällä Moodlen avautumisesta. Tarkemmat ohjeet jakson Moodlessa sen avauduttua.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) opintokokonaisuutta.