Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Erityispedagogiikan aineopintoihin ilmoittaudutaan opintokokonaisuuteen. Yksittäin tälle kurssille on mahdollista ilmoittautua vain, mikäli opiskelija on aikaisemmin aloittanut erityispedagogiikan aineopinnot Avoimessa yliopistossa ja haluaa täydentää kesken jääneitä opintojaan.

Ilmoittaudu

Aikataulu

Ti 10.1.2017 on verkon kautta välitetty lähiluento. Loput luennot ovat verkkoluentoja.

Katso ryhmäopetuksen aikataulut Kurssiesitteestä kohdasta Toteutus ja työtavat. Ryhmiin ilmoittaudutaan Moodlessa ajalla 9.1.-15.1.2017. Moodle avautuu 12.12.2016.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 10.1.2017
16:30 - 19:45
To 12.1.2017
16:30 - 19:45
Ti 17.1.2017
16:30 - 19:45
To 19.1.2017
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 (sisältöopinnot) (20 op) -kokonaisuutta. Opintoihin ilmoittaudutaan aineopintokokonaisuuteen.

Ennen ilmoittautumista rekisteröidytään Erityispedagogiikan aineopintojen opiskelijaksi täyttämällä e-lomake. Kaikki lukuvuonna 2016-2017 erityispedagogiikan aineopintoja opiskelevat täyttävät e-lomakkeen ennen ilmoittautumista opintokokonaisuuteen tai poikkeuksellisesti yksittäiselle opintojaksoille, mikäli jatkat aiemmin kesken jääneitä aineopintoja.

Rekisteröitymislomake sisältöopintoihin: e-lomake

Rekisteröitymisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintokokonaisuuteen: Sisältöopinnot 20 op

Erityispedagogiikassa ilmoittaudutaan aina opintokokonaisuuteen. Yksittäiselle jaksolle ei voi ilmoittautua.

Yksittäin tälle kurssille on mahdollista ilmoittautua vain, mikäli opiskelija on aikaisemmin aloittanut erityispedagogiikan aineopinnot Avoimessa yliopistossa ja haluaa täydentää kesken jääneitä opintojaan.

lmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Erityispedagogiikan aineopiskelijat.

Erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Mikäli opiskelijan perusopintojen suorittamisesta on kulunut kymmenen vuotta tai enemmän (vanhenemisaika lasketaan perusopintojen suorituspäivästä aineopintojen aloituspäivään), on hänen päivitettävä perusopintonsa. Päivitysohje.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • saa tietoa lukemaan ja kirjoittamaan oppimista ja luki-vaikeutta ennustavista tekijöistä
  • oppii arvioimaan ja tukemaan lukemisen ja kirjoittamisen tarkkuutta sekä sujuvuutta
  • oppii miten luetun ymmärtämistä kehitetään ja mitä tarkoitetaan lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeudella
  • on perehtynyt luki-vaikeuden ja tekstinymmärtämisvaikeuden teoreettiseen taustaan, diagnosointiin ja interventiomenetelmiin
  • osaa tukea lukemisen motivaatiota

Opintojaksossa käsitellään

  • lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeuksia
  • lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen menetelmiä erityispedagogisesta näkökulmasta
  • perehdytään lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehitykseen, valmiuksien ja vaikeuksien arviointiin ja taitojen tukemiseen.

Luennot 16 t, ryhmäopetus 6 t, oppimistehtävät ja verkkotentti, jossa suoritetaan myös kirjallisuus

Takala, M., & Kontu, E. (2006). Luki-vaikeudesta luki-taitoon. Palmenia-sarja. Helsinki: Yliopistopaino. 250 s. (uusin painos)

Kamhi, A., & Catts, H. (2012). Language and reading disabilities.3rd edition. Boston: Pearson. Luvut 1-4; 6-7.

Ketonen, R. (2010). Dysleksiariski oppimisen haasteena: fonologisen tietoisuuden interventio ja lukemaan oppiminen. Jyväskylä studies in education, psychology and social research. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/41018

Uusitalo-Malmivaara, L. (2009). Lukemisen vaikeuden kuntoutus ensiluokkalaisilla: kolme pedagogista interventiota. Tutkimuksia / Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, soveltavan kasvatustieteen laitos 303. Helsinki: Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/20042/lukemise.pdf?sequ...

1-3 artikkelia kurssin opettajan valinnan mukaan.

Oheiskirjallisuus:

Psykologia 2-3/2011. Teemanumero: Lukivaikeus, sivut 86-157. 71 s.

Asteikolla 0–5.

Ensimmäiselle luennolle voi osallistua paikan päällä luentosalissa (toivottavaa) tai verkon välityksellä. Loput luennot ovat verkkoluentoja. Kaikille luennoille suositellaan osallistumista reaaliaikaisesti. Jos opiskelija ei kuitenkaan pysty osallistumaan luennolle reaaliaikaisesti, hän voi katsoa jälkikäteen luentotallenteen verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Ryhmäopetuksessa ja tutustumiskäynneillä on läsnäolovelvollisuus (Helsingissä).

Verkon kautta välitetty lähiluento:

ti 10.1.2017 klo 16.30-19.45

Verkkoluennot:

to 12.1.2017
ti 17.1.2017
to 19.1.2017

Ryhmäopetus Helsingissä:

Ryhmiin ilmoittaudutaan Moodlessa ajalla 9.1.-15.1.2017. Moodle avautuu 12.12.2016.

Ryhmä 1:

ti 24.1. ja ti 31.1.2017 klo 17.00-19.30, Siltavuorenpenger 3A (Athena), sali 168 (1. krs)

Ryhmä 2:

to 26.1. ja to 2.2.2017 klo 17.00-19.30, Siltavuorenpenger 3A (Athena), sali 168 (1. krs)

Ryhmä 3:

la 28.1.2017 klo 9.00-14.30, Unioninkatu 34 (Päärakennus), Auditorium II (2. krs)

Ryhmä 4:

la 4.2.2017 klo 9.00-14.30, Unioninkatu 34 (Päärakennus), Auditorium II (2. krs)

Oppimistehtävät:

Oppimistehtävien palautuspäivät ilmoitetaan Moodlessa.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:

ke 1.3.2017 klo 17-20
ke 19.4.2017 klo 17-20
ke 7.6.2017 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa. Erityispedagogiikan verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua. Tutustu tenttiohjeisiin Moodlessa hyvissä ajoin ennen verkkotenttiä.

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: ma 12.12.2016. Moodleen tulee rekisteröityä viimeistään ennen ensimmäistä luentokertaa. Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta.

Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla. Katso ohje etäosallistumiselle sekä laitevaatimukset.

Mikäli olet suorittanut aiemmin samansisältöisen opintojakson (esimerkiksi toisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa), voit sen perusteella hakea korvaavuutta tästä opintojaksosta. Korvaavuutta haetaan jakson Moodlessa viikon sisällä Moodlen avautumisesta. Tarkemmat ohjeet jakson Moodlessa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot (35 op) -kokonaisuutta.