Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Erityispedagogiikan aineopintoihin ilmoittaudutaan opintokokonaisuuteen. Yksittäin tälle kurssille on mahdollista ilmoittautua vain, mikäli opiskelija on aikaisemmin aloittanut erityispedagogiikan aineopinnot Avoimessa yliopistossa ja haluaa täydentää kesken jääneitä opintojaan.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 (sisältöopinnot) (20 op) -kokonaisuutta. Opintoihin ilmoittaudutaan aineopintokokonaisuuteen.

Ennen ilmoittautumista rekisteröidytään Erityispedagogiikan aineopintojen opiskelijaksi täyttämällä e-lomake. Kaikki lukuvuonna 2016-2017 erityispedagogiikan aineopintoja opiskelevat täyttävät e-lomakkeen ennen ilmoittautumista opintokokonaisuuteen tai poikkeuksellisesti yksittäiselle opintojaksoille, mikäli jatkat aiemmin kesken jääneitä aineopintoja.

Rekisteröitymislomake sisältöopintoihin: e-lomake

Rekisteröitymisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintokokonaisuuteen: Sisältöopinnot 20 op

Erityispedagogiikassa ilmoittaudutaan aina opintokokonaisuuteen. Yksittäiselle jaksolle ei voi ilmoittautua.

Yksittäin tälle kurssille on mahdollista ilmoittautua vain, mikäli opiskelija on aikaisemmin aloittanut erityispedagogiikan aineopinnot Avoimessa yliopistossa ja haluaa täydentää kesken jääneitä opintojaan.

llmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?


Kuvaus

Erityispedagogiikan aineopiskelijoille.

Erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Mikäli opiskelijan perusopintojen suorittamisesta on kulunut kymmenen vuotta tai enemmän (vanhenemisaika lasketaan perusopintojen suorituspäivästä aineopintojen aloituspäivään), on hänen päivitettävä perusopintonsa. Päivitysohje.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää matemaattisten taitojen tavallista ja poikkeavaa kehitystä
  • oppii ymmärtämään matemaattisia oppimisvaikeuksia ja niihin liittyvää arviointia sekä interventiotutkimusta
  • syventää osaamistaan matematiikan oppimisvaikeuksista ja niihin liittyvistä taustatekijöistä (esim. kognitiiviset tekijät, ympäristölliset tekijät)

Opintojaksossa käsitellään

  • matemaattisten taitojen tavallista ja poikkeavaa kehitystä
  • keskiössä on ymmärtää matemaattisia oppimisvaikeuksia ja niihin liittyviä taustatekijöitä (esim. kognitiiviset tekijät, ympäristön vaikutus).
  • matemaattisiin oppimisvaikeuksiin liittyviä arviointimenetelmiä ja interventiotutkimusta

Verkkotallenteet + oppimistehtävät ryhmätyönä verkossa + essee (jossa suoritetaan myös kirjallisuus)

Vaihtoehto 1:

Berch, D., & Mazzocco, M.M.M (toim.) (2007). Why is math so hard for some children? The nature and origins of mathematical learning difficulties and disabilities. Baltimore, Paul H. Brookes. 441 s.

JA

Chinn, S. (toim.) (2015). The Routledge international handbook of dyscalculia and mathematical learning difficulties. London: Routledge. 419 s.

Vaihtoehto 2:

Gersten, R., & Newman-Gonchar, R. (toim.) (2011). Understanding RTI in mathematics: Proven methods and applications. Baltimore, Paul H. Brookes. 219 s.

JA

Henry, L. (2012). The development of working memory in children. Los Angeles: Sage. 384 s.

Vaihtoehto 3:

Price, G.R., & Ansari, D. (2013). Dyscalculia: Characteristics, causes and treatments. Numeracy, 6(1), 1-16.

Jordan, N., Glutting, J., & Ramineni, C. (2010). The importance of number sense to mathematics achievement in first and third grades. Learning and individual differences, 20(2), 82-88.

LeFevre, J-A., Berrigan, L., Vendetti, C., Kamawar, D., Bisanz, J., Skwarchuk, S-L., & Smith-Chant, B. L. (2013). The role of executive attention in acquisition of mathematical skills for children in grades 2 through 4. Journal of experimental child psychology, 114(2), 243-261.

Korhonen, J., Linnanmäki, K., & Aunio, P. (2013). Learning difficulties, academic well-being and educational dropout: A person-centered approach. Learning and individual differences, 31, 1-10.

Toll, S. W.M., & Van Luit, J.E.H. (2012). Early numeracy intervention for low-performing kindergartners. Journal of early intervention, 34(4), 243-264.

Gersten, R., Beckmann, S., Clarke, B., Foegen, A., Marsh, L., Star, J. R., & Witzel, B. (2009). Assisting students struggling with mathematics: Response to Intervention (RtI) for elementary and middle schools (NCEE 2009-4060). Washington, DC: National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. Retrieved from http://ies.ed.gov/ncee/wwc/publications/practiceguides/.

Asteikolla 0–5.

Opintojakson ajankohta 6.3.-7.5.2017.

Verkkoluentotallenteet kuunnellaan itsenäisesti.

Ryhmätöiden palautus 17.4.2017 mennessä. Ryhmiinjakoa varten kirjaudu Moodleen 12.3. mennessä.

Esseen palautus 7.5.2017 mennessä.

Mikäli olet suorittanut aiemmin samansisältöisen opintojakson (esimerkiksi toisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa), voit sen perusteella hakea korvaavuutta tästä opintojaksosta. Korvaavuutta haetaan jakson Moodlessa viikon sisällä Moodlen avautumisesta. Tarkemmat ohjeet jakson Moodlessa.

Moodle avautuu 27.2.2017

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot (35 op) -kokonaisuutta.