Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
La 20.2.2016
10:30 - 15:45
La 5.3.2016
10:30 - 15:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) (18 op) -kokonaisuutta. Näihin opintoihin voi ilmoittautua vain ilmoittautumalla kerralla koko opintokokonaisuuteen. Ilmoittautuminen alkaa to 20.8.2014 klo 10.00. Lisätiedot ja ilmoittautuminen.

Huom! Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) -opintoihin voi ilmoittautua vain, jos on suorittanut kokonaisuudessaan Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 (sisältöopinnot) -opintokokonaisuuden tai vastaavat Varhaiskasvatuksen erityispedagogiikkaa -opinnot (17-19 op suorituslukuvuodesta riippuen).

Yksittäin tälle kurssille on mahdollista ilmoittautua vain, mikäli opiskelija on aikaisemmin aloittanut erityispedagogiikan aineopinnot Avoimessa yliopistossa ja haluaa täydentää kesken jääneitä opintojaan. Tässä tapauksessa ota yhteyttä opintosihteeriin lomakkeella. Jakson opintomaksu on 45 euroa.

Kuvaus

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) 18 op -kokonaisuutta. Aineopintojen menetelmäopintojen opiskelijaksi rekisteröidytään täyttämällä e-lomake. Vasta rekisteröitymisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintoihin.

Aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 ehdot:

1. Erityispedagogiikan perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko)

ja

2. Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 (sisältöopinnot) 20 op tai Varhaiskasvatuksen erityispedagogiikkaa -opinnot (17-19 op suorituslukuvuodesta riippuen) on suoritettu kokonaisuudessaan.

Erityispedagogiikan peruskäsitteiden laaja esittely, jossa selvitetään systemaattisesti tieteenalan käsitteiden kehitystä, tutkimustuloksia ja niiden merkitystä erityisopetukselle.

Luennot 12 t + verkkotentti

Luentoja voi kuunnella

  • paikan päällä Helsingissä
  • reaaliaikaisesti verkon välityksellä omalta tietokoneelta

HUOM! Tämän opintojakson luennoista ei tehdä tallenteita eli niille on osallistuttava reaaliaikaisesti.

Lähiluennot Helsingissä (luentoja voi kuunnella myös reaaliaikaisesti verkon välityksellä omalta tietokoneelta):

  • la 20.2.16 klo 10.30-15.45
  • la 5.3.16 klo 10.30-15.45

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät

  • ma 4.4.16 klo 17-20
  • ke 11.5.16 klo 17-20
  • ma 13.6.16 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa. Erityispedagogiikan verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua.

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 17.2.16. Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla. Katso ohje etäosallistumiselle sekä laitevaatimukset.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Suoritetaan kolme teosta seuraavista:

  • Vehmas, S. 2005. Vammaisuus. Johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Yliopistokustannus. 214 s.
  • L. Florian (ed.) 2007. The SAGE Handbook of Special Education. (Osat (Sections) І, ІІ, ІV. SAGE. 329 s.
  • Daniels, H. & Hedegaard, M. (eds.) 2010. Vygotsky and Special Needs Education. Rethinking Support for Children and Schools. Continuum. 230 s. TAI Fletcher, J. M., Lyon, G. R, Fuchs L.S. & Barnes, M. A. 2007. Learning disabilities. From identification to intervention. The Guilford Press. 274 s.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Opettajat
Dos. KT Päivi Pihlaja ja Dos. KT Tanja Vehkakoski

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot (35 op) -kokonaisuutta.