Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
La 11.3.2017
10:30 - 15:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) 18 op opintomaksu on 270 euroa. Erityispedagogiikan perusteet (4 op) opintomaksu on 60 euroa. Lisätietoja.

Huom! Ennen kuin ilmoittaudut, olethan rekisteröitynyt e-lomakkeella erityispedagogiikan aineopinnot osa 2:n (menetelmäopinnot) opintokokonaisuuden opiskelijaksi. Näihin opintoihin voi ilmoittautua vain ilmoittautumalla kerralla koko opintokokonaisuuteen.

Yksittäin tälle kurssille on mahdollista ilmoittautua vain, mikäli opiskelija on aikaisemmin aloittanut erityispedagogiikan aineopinnot Avoimessa yliopistossa ja haluaa täydentää kesken jääneitä opintojaan.

Rekisteröitymislomake menetelmäopintoihin: e-lomake

Rekisteröitymisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintokokonaisuuteen: Menetelmäopinnot 20 op.

Ilmoittautuminen erityispedagogiikan aineopintojen (menetelmäopinnot) 18 op kokonaisuuteen alkaa ke 3.8.2016 ja yksittäiselle opintojaksolle ke 25.1.2017 lähtien. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) 18 op -kokonaisuutta. Aineopintojen menetelmäopintojen opiskelijaksi rekisteröidytään täyttämällä e-lomake. Vasta rekisteröitymisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintoihin.

Aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 ehdot:

1. Erityispedagogiikan perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko)

ja

2. Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 (sisältöopinnot) 20 op tai Varhaiskasvatuksen erityispedagogiikkaa -opinnot (17-19 op suorituslukuvuodesta riippuen) on suoritettu kokonaisuudessaan.

Erityispedagogiikan peruskäsitteiden laaja esittely, jossa selvitetään systemaattisesti tieteenalan käsitteiden kehitystä, tutkimustuloksia ja niiden merkitystä erityisopetukselle.

Opintojaksolla tarkastellaan erityispedagogiikan tieteenalan keskeisiä tutkimus- ja sovellusalueita.

Luennot 6 t + lukupiirityöskentely + lukupiiriraportti (jossa suoritetaan luennot ja kirjallisuus)

  • Vehmas, S. 2005. Vammaisuus. Johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan.Yliopistokustannus. 214 s.
  • L. Florian (ed.) 2007. The SAGE Handbook of Special Education. (Osat (Sections) І, ІІ, ІV. SAGE. 329 s.
  • Daniels, H. & Hedegaard, M. (eds.) 2010. Vygotsky and Special Needs Education. Rethinking Support for Children and Schools. Continuum. 230 s.
  • Fletcher, J. M., Lyon, G. R, Fuchs L.S. & Barnes, M. A. 2007. Learning disabilities. From identification to intervention. The Guilford Press. 274 s.

Asteikolla 0-5

Luennot (Huom! luentoja on vain yhtenä päivänä. työskentely jatkuu verkossa):

la 11.3.17 klo 10.30-15.45

Luentoja voi kuunnella:

- paikan päällä Helsingissä
- reaaliaikaisesti verkon välityksellä omalta tietokoneelta

HUOM! Tämän opintojakson luennoista ei tehdä tallenteita eli niille on osallistuttava reaaliaikaisesti. Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla. Katso ohje etäosallistumiselle sekä laitevaatimukset.

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat ke 8.3.2017 Opetuksen jälkeen lukupiirit kokoontuvat oman aikataulunsa mukaan verkko-oppimisympäristö Moodlessa tai sopimassaan paikassa. Lukupiiriraportin ensimmäinen palautuspäivä on to 30.3. tai viimeistään ma 29.5.17.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot (35 op) -kokonaisuutta.