Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 6.3.2015
16:30 - 19:45
To 26.3.2015
16:30 - 19:00
Pe 27.3.2015
16:30 - 19:00
To 7.5.2015
16:30 - 19:00
Pe 8.5.2015
16:30 - 19:00

Kuvaus

Erityispedagogiikan 35 op:n sivuainekokonaisuuden aineopiskelijoille.

Opiskelija oppii käyttämään itsenäisesti erilaisia tiedonhankintalähteitä ja soveltamaan tietoa erityispedagogiseen, ongelmakeskeiseen tutkimustyöhön. Hän pystyy osallistumaan tieteelliseen keskusteluun ja oppii laatimaan tutkimusraportin.

Edeltävät opinnot:

Laadulliset tutkimusmenetelmät ja Määrälliset tutkimusmenetelmät -opintojaksot on oltava kokonaisuudessaan suoritettu ennen proseminaarin aloittamista.

Suoritustapa:

Seminaariohjaus 24 t + tutkimusraportti

Opetuksen aika ja paikka:

Kevään 2015 tapaamiset:

  • pe 6.3.15 klo 16.30-19.45
  • to 26.3.15 TAI pe 27.3.15 klo 16.30-19.00
  • to 7.5.15 TAI pe 8.5.15 klo 16.30-19.00

Opetus jatkuu syksyllä 2015. Opetuksen ajankohdat ja paikat ilmoitetaan jakson Moodlessa.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia. Tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Opetuspaikkojen sijainnit. Voit tarkistaa Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyyden opetustilojen esittely -sivuilta. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.


Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat ma 2.3.15. Kirjaudu Moodleen ja käy tutustumassa materiaaleihin ennen ensimmäistä tapaamiskertaa. Lisätietoa verkko-opiskelusta.

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat linkin ja kurssiavaimen myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.


Oppimateriaali ja kirjallisuus:

  • Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2004. Tutki ja kirjoita. Jyväskylä: Gummerus.

Seminaariohjaus 24 t + tutkimusraportti

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2004). Tutki ja kirjoita. Jyväskylä: Gummerus. 415 s.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Voit katsoa suoritustietosi Flamman Opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-opppimisympäristössä.

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä saat käyttöösi mm. Moodle -oppimisympäristön, Flamman ja kirjaston sähköiset aineistot. Pääset kirjastotietokantoihin NELLI-portaalin kautta.

Saat käyttöluvan aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua.

Käyttäjätunnuksen aktivointi edellyttää henkilökohtaista tai vahvaa sähköistä tunnistamista. Jos aiempia opintojasi varten aktivoitu käyttäjätunnus on vanhentunut, aktivoi se uudelleen hakemalla uusi salasana.

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat käyttävät opinnoissa HY:n voimassaolevaa tunnusta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Lehtori Dos. FT Juhani E. Lehto

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) (18 op) -kokonaisuutta. Näihin opintoihin voi ilmoittautua vain ilmoittautumalla kerralla koko opintokokonaisuuteen. Ilmoittautuminen alkaa ke 20.8.2014 klo 10.00. Lisätiedot ja ilmoittautuminen. Huom! Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) -opintoihin voi ilmoittautua vain, jos on suorittanut kokonaisuudessaan Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 (sisältöopinnot) -opintokokonaisuuden tai vastaavat Varhaiskasvatuksen erityispedagogiikkaa -opinnot (17-19 op suorituslukuvuodesta riippuen).

Opintojakso on myös osa syksyllä 2013 alkanutta opintokokonaisuutta Erityispedagogiikan aineopinnot (35 op). Kyseiseen kokonaisuuteen ilmoittautuneiden opiskelijoiden ei tarvitse ilmoittautua opintojaksolle uudelleen.

Yksittäin tälle kurssille on mahdollista ilmoittautua vain mikäli opiskelija on aikaisemmin aloittanut erityispedagogiikan aineopinnot Avoimessa yliopistossa ja haluaa täydentää kesken jääneitä opintojaan. Tässä tapauksessa ota yhteyttä opintosihteeriin lomakkeella.