Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Ohessa Sai Väyrysen, Juhani Lehdon ja Erja Rusasen proseminaarien ajat ja paikat aikajärjestyksessä. Ryhmiin jako tapahtuu Moodlessa. Poimithan sen jälkeen listasta oman ryhmäsi tapaamisajat.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 7.9.2016
17:00 - 19:00
Ke 5.10.2016
17:00 - 19:00
Pe 7.10.2016
16:30 - 19:00
Ke 2.11.2016
17:00 - 19:00
Pe 11.11.2016
16:30 - 19:00
To 17.11.2016
17:00 - 18:30
Pe 2.12.2016
16:30 - 19:00
Ke 7.12.2016
17:00 - 19:00
Ke 11.1.2017
17:00 - 19:00
To 12.1.2017
16:30 - 19:00
Pe 13.1.2017
16:30 - 19:00
Ke 25.1.2017
16:30 - 18:00
Pe 3.2.2017
16:30 - 19:00
Ke 8.2.2017
17:00 - 19:00
Ke 22.2.2017
16:30 - 19:00
Ke 8.3.2017
17:00 - 19:00
Pe 10.3.2017
16:30 - 19:00
Ke 15.3.2017
16:30 - 19:00
To 16.3.2017
17:00 - 18:30
To 30.3.2017
18:00 - 19:45
Ke 5.4.2017
17:00 - 19:00
Pe 7.4.2017
16:30 - 19:00
Ti 11.4.2017
16:30 - 19:00
Ke 12.4.2017
16:30 - 19:00
To 13.4.2017
16:30 - 19:00
Ke 3.5.2017
17:00 - 19:00
Pe 5.5.2017
16:30 - 19:00
Ke 17.5.2017
16:30 - 19:00
To 18.5.2017
16:30 - 19:00
Ke 7.6.2017
17:00 - 19:00
Pe 9.6.2017
16:30 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) 18 op opintomaksu on 270 euroa. Tutkielma ja proseminaarin (8 op) opintomaksu on 120 euroa. Lisätietoja.

Huom! Ennen kuin ilmoittaudut, olethan rekisteröitynyt e-lomakkeella erityispedagogiikan aineopinnot osa 2:n (menetelmäopinnot) opintokokonaisuuden opiskelijaksi. Näihin opintoihin voi ilmoittautua vain ilmoittautumalla kerralla koko opintokokonaisuuteen.

Yksittäin tälle kurssille on mahdollista ilmoittautua vain, mikäli opiskelija on aikaisemmin aloittanut erityispedagogiikan aineopinnot Avoimessa yliopistossa ja haluaa täydentää kesken jääneitä opintojaan. Jos olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen ja opinto-oikeutesi on voimassa, ei ilmoittauduta näille yksittäisille opiskelijapaikoille.

Rekisteröitymislomake menetelmäopintoihin: e-lomake

Rekisteröitymisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintokokonaisuuteen: Menetelmäopinnot 18 op.

Ilmoittautuminen erityispedagogiikan aineopintojen (menetelmäopinnot) 18 op kokonaisuuteen ja yksittäiselle opintojaksolle alkaa ke 3.8.2016. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) 18 op -kokonaisuutta vanhojen tutkintovaatimusten mukaan.

Tutkielma ja proseminaari (sivuaine) 8 op - opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 ehdot:

1. Erityispedagogiikan perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko)

ja

2. Kaikki muut erityispedagogiikan aineopintojaksot on suoritettu kokonaisuudessaan. Jos opiskelet päätoimisesti ja haluat aloittaa seminaarin ennen kuin muut aineopintojaksot on tehty, ota yhteyttä erityispedagogiikan lehtoriin Juhani.E.Lehto@helsinki.fi

Opiskelija oppii käyttämään itsenäisesti erilaisia tiedonhankintalähteitä ja oppii soveltamaan tietoa erityispedagogiseen, ongelmakeskeiseen tutkimustyöhön. Hän pystyy osallistumaan tieteelliseen keskusteluun ja oppii laatimaan tutkimusraportin.

Seminaariohjaus 24 t + tutkimusraportti

Määrälliset tutkimusmenetelmät 1 ja Laadulliset tutkimusmenetelmät 1 opintojaksoja suositellaan suoritettavaksi ennen tai samaan aikaan Tutkielma ja proseminaarin kanssa.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2004). Tutki ja kirjoita. Jyväskylä: Gummerus. 415 s.

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn ja proseminaaritutkielman hyväksymistä. Tutkielman arvioi ja hyväksyy proseminaarin ohjaaja. Tutkielma arvioidaan asteikolla 0–5. Työskentely arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty.

Syksyn 2016 Tutkielma ja proseminaari - opintojakson aloitus on tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka ovat aloittaneet aineopintojen menetelmäosan 2 syksyllä 2015 ja tehneet menetelmäopinnot (Määrälliset ja Laadulliset tutkimusmenetelmät) valmiiksi. Kevään 2017 aloitus on tarkoitettu menetelmäopintokokonaisuuden syksyllä 2016 aloittaville.

Jos olet jo suorittanut ko. menetelmäopinnot, mutta menetelmäopintokokonaisuudestasi on jäänyt Tutkielma ja proseminaari suorittamatta, voit ilmoittautua yksittäisille opiskelupaikoille.

Syksyllä 2016 alkaa kaksi seminaariryhmää, opettajina Sai Väyrynen ja Juhani Lehto. Kevään seminaareja ohjaa edellä mainittujen lisäksi Erja Rusanen. Tutkielma ja proseminaari -opintojaksolle voi ilmoittautua 8.2.2017 asti. Jos ilmoittaudut 25.8.16 jälkeen, aloitat seminaarin kevään ryhmässä. Ryhmiin jakaudutaan verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Sai Väyrysen ryhmän tapaamisajat:

- syksyllä 2016

ke 7.9.16 klo 17.00- 19.00
ke 5.10.16 klo 17.00- 19.00
ke 2.11.16 klo 17.00- 19.00
ke 7.12.16 klo 17.00- 19.00

- keväällä 2017:

ke 11.1.17 klo 17.00-19.00 (vain 2016 aloittaneet)
ke 8.2.17 klo 17.00- 19.00 (vain 2016 aloittaneet)

to 9.2.17 klo 17.00-19.00 (aloitustapaaminen keväällä 2017 aloittaville)

ke 8.3.17 klo 17.00- 19.00 (kaikille yhteiset tapaamiset)
to 30.3.17 klo 18.00-19.45 (Huom! lisätty päivä)
ke 5.4.17 klo 17.00- 19.00 "
ke 3.5.17 klo 17.00-19.00 "
ke 7.6.17 klo 17.00-19.00 "

Juhani Lehdon ryhmän tapaamisajat:

- syksyllä 2016

ke 7.9.16 klo 17.00- 19.00
pe 7.10.16 klo 16.30–19.00
pe 11.11.16 klo 16.30–19.00
pe 2.12.16 klo 16.30–19.00

- keväällä 2017

to 12.1.17 klo 16.30-19.00 (aloitustapaaminen keväällä 2017 aloittaville)

pe 13.1.17 klo 16.30–19.00 (kaikille yhteiset tapaamiset)
pe 3.2.17 klo 16.30–19.00 "
pe 10.3.17 klo 16.30–19.00 "
pe 7.4.17 klo 16.30–19.00 "
pe 5.5.17 klo 16.30–19.00 "
pe 9.6 17 klo 16.30–19.00 "

Erja Rusasen ryhmän tapaamisajat:

- keväällä 2017

ke 25.1.17 klo 16.30-18.00
ke 22.2.17 klo 16.30-19.00
ke 15.3.17 klo 16.30-19.00
ti 11.4.17 klo 16.30-19.00 (Huom! to 13.4. on peruttu)
ke 12.4.17 klo 16.30-19.00
ke-to 17.-18.5.17 klo 16.30-19.00


Kielenhuoltoluento

Syksyllä 2016 ja keväällä 2017 pidetään seminaarityön laatimista tukeva kielenhuoltoluento, opettajana FM Pilvi Heinonen. Kielenhuoltoluento pitää sisällään perusasiat tekstin rakentumisesta, oikeakielisyysasioista sekä tieteellisestä kirjoittamisesta. Voit osallistua päivään, joka on paras oman työskentelysi kannalta.

to 17.11.2016 klo 17.00-18.30 tai
to 16.3.2017 klo 17.00-18.30

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot (35 op) -kokonaisuutta.