Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 13.9.2017
16:30 - 19:45
Ke 22.11.2017
16:30 - 19:00
To 23.11.2017
16:30 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Erja Rusasen jatkavaan seminaariryhmään ei voi enää ilmoittautua.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Kuvaus

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) 18 op -kokonaisuutta vanhojen tutkintovaatimusten mukaan.

Tutkielma ja proseminaari (sivuaine) 8 op - opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 ehdot:

1. Erityispedagogiikan perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko)

ja

2. Kaikki muut erityispedagogiikan aineopintojaksot on suoritettu kokonaisuudessaan. Jos opiskelet päätoimisesti ja haluat aloittaa seminaarin ennen kuin muut aineopintojaksot on tehty, ota yhteyttä erityispedagogiikan lehtoriin Juhani.E.Lehto@helsinki.fi

Opiskelija oppii käyttämään itsenäisesti erilaisia tiedonhankintalähteitä ja oppii soveltamaan tietoa erityispedagogiseen, ongelmakeskeiseen tutkimustyöhön. Hän pystyy osallistumaan tieteelliseen keskusteluun ja oppii laatimaan tutkimusraportin.

Seminaariohjaus 24 t + tutkimusraportti

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2004). Tutki ja kirjoita. Jyväskylä: Gummerus. 415 s.

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn ja proseminaaritutkielman hyväksymistä. Tutkielman arvioi ja hyväksyy proseminaarin ohjaaja. Tutkielma arvioidaan asteikolla 0–5. Työskentely arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty.

Erja Rusasen lukuvuonna 2016-17 aloittanut seminaariryhmä (8 op) jatkaa vielä syksyn 2017 seuraavilla seminaaritapaamisilla:

ke 13.9. klo 16.30-19.45
ke 22.11. klo 16.30-19.00
to 23.11. klo 16.30-19.00

Työn palautus:

ke 29.11.17 klo 9.00 (1.palautus)
to 7.12.17 klo 9.00 (viimeinen palautus)

Tähän seminaariin ei voi enää ilmoittautua.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot (35 op) -kokonaisuutta.