Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 25.8.2017
16:30 - 18:00
Pe 22.9.2017
16:30 - 19:00
Pe 13.10.2017
16:30 - 19:00
Pe 10.11.2017
16:30 - 19:00
Pe 1.12.2017
16:30 - 19:00
Pe 9.2.2018
16:30 - 19:45
Pe 9.3.2018
16:30 - 19:00
Pe 6.4.2018
16:30 - 19:00
Pe 4.5.2018
16:30 - 19:45
To 7.6.2018
15:30 - 19:45
Pe 8.6.2018
15:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Seminaari 8 op: 120 euroa. Lisätietoja.

Kaikkiin erityispedagogiikan seminaareihin alkaa ilmoittautuminen samana päivänä eli ma 14.8.2017 klo 12.00. Ennen kuin voit ilmoittautua seminaariin, sinun tulee esittää todistus edeltävistä opinnoistasi ja ideapaperi seminaaria varten.
Luethan oheiset ohjeet huolella:

Erityispedagogiikan valinnaista opintokokonaisuutta suorittavilta edellytetään kaikkien muiden aineopintojaksojen suorittamista ennen seminaariin osallistumista. Ainoastaan päätoimisen opiskelijan kohdalla voidaan tästä poiketa. Lisäksi seminaariin osallistujien tulee esittää ideapaperi aiheestaan, ohjeet löytyvät Moodlesta.

Tarkistamme, että edeltävät opinnot on suoritettu ja ideapaperi on valmis. Skannaa opintorekisteriotteesi (epävirallinen opintosuoritusote riittää) ja liitä ideapaperisi Moodleen: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=24705 mielellään 2 viikkoa ennen seminaarin alkua. Opettaja tarkistaa, että edeltävät opinnot on suoritettu ja ideapaperi on valmis. Sinulle ilmoitetaan sähköpostitse, että voit ilmoittautua seminaariin ja Avoimen yliopiston opiskelija saa samalla ilmoittautumislinkit kaikkiin seminaareihin. Järjestämme lv 2017-18 useita seminaariryhmiä, jotta löydät sinun aikatauluihisi sopivan ryhmän.

KUN OLET SAANUT SÄHKÖPOSTIN, JOKA SISÄLTÄÄ ILMOITTAUTUMISLINKIT SEMINAAREIHIN, VOIT ILMOITTAUTUA SEMINAARIIN 14.8.17 KLO 12.00 ALKAEN.

Huomioithan, että vuoden 2018 alusta aloitamme pääsääntöisesti uusien koulutusohjelmien mukaisia seminaareja, jotka ovat laajuudeltaan 5 op. Seminarityö (8 op) tulee olla tehtynä kurssiohjelmassa mainitun aikataulun mukaisesti. Tämän jälkeen seminaarityöt tehdään 5 op:n laajuisena.”

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) 18 op -kokonaisuutta vanhojen tutkintovaatimusten mukaan.

Tutkielma ja proseminaari (sivuaine) 8 op - opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 ehdot:

1. Erityispedagogiikan perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko)

ja

2. Kaikki muut erityispedagogiikan aineopintojaksot on suoritettu kokonaisuudessaan. Jos opiskelet päätoimisesti ja haluat aloittaa seminaarin ennen kuin muut aineopintojaksot on tehty, ota yhteyttä erityispedagogiikan lehtoriin Juhani.E.Lehto@helsinki.fi

Opiskelija oppii käyttämään itsenäisesti erilaisia tiedonhankintalähteitä ja oppii soveltamaan tietoa erityispedagogiseen, ongelmakeskeiseen tutkimustyöhön. Hän pystyy osallistumaan tieteelliseen keskusteluun ja oppii laatimaan tutkimusraportin.

Seminaariohjaus 24 t + tutkimusraportti

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2004). Tutki ja kirjoita. Jyväskylä: Gummerus. 415 s.

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn ja proseminaaritutkielman hyväksymistä. Tutkielman arvioi ja hyväksyy proseminaarin ohjaaja. Tutkielma arvioidaan asteikolla 0–5. Työskentely arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty.

Seminaaritapaamisia järjestetään noin kerran kuukaudessa. Samassa seminaariryhmässä ovat keväältä 2017 jatkavat ja syksyllä 2017 aloittavat opiskelijat:

- Juhani Lehdon keväällä 2017 aloittanut seminaariryhmä (8 op) jatkaa vielä syksyn 2017

- Syksyllä 2017 8 op:n seminaarin aloittavat opiskelijat (aineopintojen menetelmäopinnot tehty) kestää kevääseen 2018

Keväältä 2017 jatkavan seminaarilaisen ei tarvitse ilmoittautua uudelleen. Katso uusien opiskelijoiden ilmoittautumisaika kohdasta: Avoimen yliopiston ilmoittautuminen

HUOM! Kevään 2018 kesäkuun seminaariaikatauluja päivitetty 24.4.2018.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ke 16.8.17.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot (35 op) -kokonaisuutta.