Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 5.9.2017
16:30 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Seminaari 8 op: 120 euroa. Lisätietoja.

Sai Väyrysen seminaariin ei voi enää ilmoittautua.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) 18 op -kokonaisuutta vanhojen tutkintovaatimusten mukaan.

Tutkielma ja proseminaari (sivuaine) 8 op - opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 ehdot:

1. Erityispedagogiikan perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko)

ja

2. Kaikki muut erityispedagogiikan aineopintojaksot on suoritettu kokonaisuudessaan. Jos opiskelet päätoimisesti ja haluat aloittaa seminaarin ennen kuin muut aineopintojaksot on tehty, ota yhteyttä erityispedagogiikan lehtoriin Juhani.E.Lehto@helsinki.fi

Opiskelija oppii käyttämään itsenäisesti erilaisia tiedonhankintalähteitä ja oppii soveltamaan tietoa erityispedagogiseen, ongelmakeskeiseen tutkimustyöhön. Hän pystyy osallistumaan tieteelliseen keskusteluun ja oppii laatimaan tutkimusraportin.

Seminaariohjaus 24 t + tutkimusraportti

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2004). Tutki ja kirjoita. Jyväskylä: Gummerus. 415 s.

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn ja proseminaaritutkielman hyväksymistä. Tutkielman arvioi ja hyväksyy proseminaarin ohjaaja. Tutkielma arvioidaan asteikolla 0–5. Työskentely arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty.

Seminaaritapaamisia järjestetään noin kerran kuukaudessa. Sai Väyrysen keväällä 2017 aloittanut seminaariryhmä (8 op) jatkaa vielä syksyn 2017. Keväältä 2017 jatkavan seminaarilaisen ei tarvitse ilmoittautua uudelleen.


Seminaarit:

Syksyn 2017 tapaamiset: jatkavat 8 op:n seminaarilaiset

Tapaaminen keväästä 2017 jatkaville seminaarilaisille: ti 5.9.17 klo 16.30-19. Tapaamiset jatkuvat tämän jälkeen henkilökohtaisina ohjausaikoina.

Seminaarityö palautetaan, kun se on valmis, mutta viimeinen palautuspäivä on 7.12.17 jatkavilla seminaarilaisilla.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ti 29.8.17.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot (35 op) -kokonaisuutta.