Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

375 euroa. Lisätietoja.

Opintomaksulla saat opinto-oikeuden kaikille opintokokonaisuuteen kuuluville jaksoille.

Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen alkaa pe 28.7.16 klo 12.00.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Opintoihin voi ilmoittautua myös jaksokohtaisesti, jolloin ilmoittautuminen tapahtuu kunkin jakson tietojen kohdalla. Jaksokohtainen ilmoittautuminen on portaistettu opintojaksojen alkamisen mukaisesti.

- Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op, syyskuu 2016
(opinnot alkavat 12.9.16 ja ilmoittautuminen alkaa 29.6.16)
- Tuen tarve 5 op, marraskuu 2016
(opinnot alkavat 2.11.16 ja ilmoittautuminen alkaa 18.9.16)
- Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa 5 op, tammikuu 2017
(opinnot alkavat 4.1.17 ja ilmoittautuminen alkaa 20.11.16)
- Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op, helmikuu 2017
(opinnot alkavat 15.2.17 ja ilmoittautuminen alkaa 1.1.17)
- Oppimisen haasteet 5 op, maaliskuu 2017
(opinnot alkavat 29.3.17 ja ilmoittautuminen alkaa 23.10.16)

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Erityispedagogiikan perusopintokokonaisuus soveltuu opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityispedagogisia tietoja ja taitoja työssään (mm. opettajat ja lastentarhanopettajat) tai jotka ovat kiinnostuneet poikkeavia opetusjärjestelyjä, -menetelmiä ja välineitä tarvitsevien erityisryhmien kasvatuksesta, opetuksesta ja kuntoutuksesta.

Perusopinnoissa opiskelija tutustuu erityispedagogiikkaan tieteenalana ja käytännön toimintana. Hän perehtyy tieteenalan määrittelyyn, sovellusalueisiin, alaan liittyvään lainsäädäntöön ja tieteenalan historialliseen kehitykseen. Hän tutustuu käytännössä opetukseen, opetussuunnitelmiin ja kuntoutukseen erilaisissa yhteyksissä. Lisäksi opiskelija perehtyy erityispedagogiikan ja kuntoutuksen yhteiseen ainekseen ja erityispedagogiikkaan tukitoimena, joka pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnallisen osallistumisen toteutumiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Opiskelija hankkii perusvalmiudet tutkimusmenetelmien käyttöön.

Asteikolla 0-5.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.