Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat saaneet erityispedagogiikan pää- tai sivuaineoikeuden, osallistuvat lv. 2016-17 Avoimen yliopiston toteuttamiin erityispedagogiikan perusopintoihin ilman erillistä Avoimen yliopiston opintomaksua.

Jos sinulla on erityispedagogiikan pää- tai sivuaineoikeus Helsingin yliopistossa, ilmoittaudu erityispedagogiikan perusopintojen opintojaksoille kunkin kurssin oman WebOodi-sivun alalaidassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Perustutkinto-opiskelijoiden, joilla ei ole erityispedagogiikan pää- tai sivuaineoikeutta, tulee ilmoittautua erityispedagogiikan perusopintoihin täältä opinto-ohjelmasta löytyvän Avoimen yliopiston ilmoittautumislinkin kautta (kuten Avoimen yliopiston muidenkin opiskelijoiden) ja maksaa opintomaksu.

Kuvaus

Nämä opinnot on tarkoitettu erityispedagogiikan pää- tai sivuaineopinto-oikeuden saaneille HY:n opiskelijoille lukuvuonna 2016-17.

Perusopinnoissa opiskelija tutustuu erityispedagogiikkaan tieteenalana ja käytännön toimintana. Hän perehtyy tieteenalan määrittelyyn, sovellusalueisiin, alaan liittyvään lainsäädäntöön ja tieteenalan historialliseen kehitykseen. Hän tutustuu käytännössä opetukseen, opetussuunnitelmiin ja kuntoutukseen erilaisissa yhteyksissä. Lisäksi opiskelija perehtyy erityispedagogiikan ja kuntoutuksen yhteiseen ainekseen ja erityispedagogiikkaan tukitoimena, joka pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnallisen osallistumisen toteutumiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Opiskelija hankkii perusvalmiudet tutkimusmenetelmien käyttöön.

Asteikolla 0-5.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.