Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

375 euroa. Lisätietoja.

Opintomaksulla saat opinto-oikeuden kaikille opintokokonaisuuteen kuuluville jaksoille.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Opintoihin voi ilmoittautua myös jaksokohtaisesti, jolloin ilmoittautuminen tapahtuu kunkin jakson tietojen kohdalla. Jaksokohtainen ilmoittautuminen on portaistettu opintojaksojen alkamisen mukaisesti.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Erityispedagogiikan perusopintokokonaisuus soveltuu opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityispedagogisia tietoja ja taitoja työssään (mm. opettajat ja lastentarhanopettajat) tai jotka ovat kiinnostuneet poikkeavia opetusjärjestelyjä, -menetelmiä ja välineitä tarvitsevien erityisryhmien kasvatuksesta, opetuksesta ja kuntoutuksesta.

Perusopinnoissa opiskelija tutustuu erityispedagogiikkaan tieteenalana ja käytännön toimintana. Hän perehtyy tieteenalan määrittelyyn, sovellusalueisiin, alaan liittyvään lainsäädäntöön ja tieteenalan historialliseen kehitykseen. Hän tutustuu käytännössä opetukseen, opetussuunnitelmiin ja kuntoutukseen erilaisissa yhteyksissä. Lisäksi opiskelija perehtyy erityispedagogiikan ja kuntoutuksen yhteiseen ainekseen ja erityispedagogiikkaan tukitoimena, joka pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnallisen osallistumisen toteutumiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Opiskelija hankkii perusvalmiudet tutkimusmenetelmien käyttöön.

Erityispedagogiikan perusopintokokonaisuus (25 op) koostuu seuraavista opintojaksoista:

- Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op, tammikuu 2017
- Tuen tarve 5 op, maaliskuu 2017
- Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa 5 op, elokuu 2017
- Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op, syyskuu 2017
- Oppimisen haasteet 5 op, marraskuu 2017

Aiempien opintosuoritusten hyödyntäminen

Mikäli olet suorittanut aiemmin jonkin samansisältöisen opintojakson (esimerkiksi toisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa), voit sen perusteella hakea korvaavuutta opintojaksosta. Korvaavuutta haetaan kunkin jakson omassa Moodlessa viikon sisällä Moodlen avautumisesta. Tarkemmat ohjeet kunkin jakson Moodlessa sen avauduttua.

Asteikolla 0-5.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.