Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

  • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
  • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta 150 euroa (maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa).

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen omilta sivuilta.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että
2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Opinnot antavat opetusalalla työskenteleville valmiuksia ymmärtää ja auttaa oppilaita, jotka tarvitsevat tavallista voimakkaammin tukea. Opinnoissa perehdytään yleisimpiin oppimisen vaikeuksiin, haastavaan käyttäytymiseen, oppilashuollollisiin toimenpiteisiin ja perheiden kohtaamiseen.

OTTEO-opinnot (15 op) koostuvat seuraavista erityispedagogiikan perusopintojen opintojaksoista:

Opiskelun käytännönohjeita

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Tämän kokonaisuuden kaikki opintojaksot ovat Erityispedagogiikan perusopintojen (25 op) opintojaksoja.