Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ennen ilmoittautumista rekisteröidytään Erityispedagogiikan aineopintojen opiskelijaksi täyttämällä e-lomake. Kaikki lukuvuonna 2016-2017 erityispedagogiikan aineopintoja opiskelevat täyttävät e-lomakkeen ennen ilmoittautumista opintokokonaisuuteen tai poikkeuksellisesti yksittäiselle opintojaksoille, mikäli jatkat aiemmin kesken jääneitä aineopintoja.
Rekisteröitymislomakkeita on kaksi: osa 1 Sisältöopinnot 20 op ja osa 2 Menetelmäopinnot 15-18 op.
Rekisteröitymislomake sisältöopintoihin:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/71544/lomake.html

Rekisteröitymislomake menetelmäopintoihin:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/71595/lomake.html

Rekisteröitymisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintokokonaisuuksiin: Sisältöopinnot 20 op tai Menetelmäopinnot 18 op.

Muista rekisteröitymisen jälkeen vielä ilmoittautua opintoihin.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Sisältöopinnot 20 op 300 euroa. Menetelmäopinnot 18 op 270 euroa. Lisätietoja.

Opintomaksulla saat opinto-oikeuden kaikille opintokokonaisuuteen kuuluville jaksoille.

Ennen ilmoittautumista rekisteröidytään Erityispedagogiikan aineopintojen opiskelijaksi täyttämällä e-lomake. Kaikki lukuvuonna 2016-2017 erityispedagogiikan aineopintoja opiskelevat täyttävät e-lomakkeen ilmoittautumista opintokokonaisuuteen tai poikkeuksellisesti yksittäiselle opintojaksoille, mikäli jatkat aiemmin kesken jääneitä aineopintoja.

Rekisteröitymislomakkeita on kaksi: osa 1 Sisältöopinnot 20 op ja osa 2 Menetelmäopinnot 15-18 op.

Rekisteröitymislomake sisältöopintoihin: e-lomake

Rekisteröitymislomake menetelmäopintoihin: e-lomake

Rekisteröitymisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintoihin:

Sisältöopinnot 20 op

Menetelmäopinnot 18 op

Ilmoittautuminen Sisältöopintojen kokonaisuuteen alkaa 20.8.2016 klo 12.00.
Menetelmäopintojen kokonaisuuteen ilmoittautuminen alkaa ke 3.8.2016 klo 12.00.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Erityispedagogiikan aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Mikäli opiskelijan perusopintojen suorittamisesta on kulunut kymmenen vuotta tai enemmän (vanhenemisaika lasketaan perusopintojen suorituspäivästä aineopintojen aloituspäivään), on hänen täydennettävä perusopintonsa. Päivitysohjeet.

Aineopinnoissa opiskelija syventää perusopinnoissa oppimaansa. Hän ymmärtää, mitä tarkoitetaan erilaisilla oppimisvaikeuksilla. Opiskelija ymmärtää haasteellisen käyttäytymisen taustalla olevia syitä ja oppii puuttumaan tilanteisiin rakentavasti. Opiskelija saa tietoa, miten vuorovaikutusta voidaan kehittää ja mitä se merkitsee sekä aikuisten että lasten välisissä suhteissa. Hän oppii käyttämään vuorovaikutustaitoja pedagogisia tavoitteita edistävästi. Opiskelija ymmärtää tieteellisen tiedon tuottamisen lainalaisuudet ja pohtii tieteen eettisiä ongelmia sekä ihmistieteiden ja luonnontieteiden välistä suhdetta. Opiskelija syventää valmiuksiaan sekä laadullisten että määrällisten tutkimusmenetelmien käytössä. Hän saa valmiuksia tunnistaa erilaisia oppimisen vaikeuksia ja toteuttaa erilaisia interventioita.

Verkko-orientaatio Erityispedagogiikan aineopintoihin ti 4.10.2016 klo 16.15-17.00

Orientaatiossa tutustutaan

  • yliopisto-opiskeluun ja Avoimen yliopiston käytäntöihin
  • erityispedagogiikan aineopintojen opiskeluun, opintoihin ja suoritustapoihin

Orientaatio pidetään Adobe Connect -ohjelmalla. Katso ohje etäosallistumiselle sekä laitevaatimukset.

Orientaatio pidetään osoitteessa: https://connect.funet.fi/hyay_ajao/

Orientaation jälkeen alkaa opintojakson Aivot ja oppiminen 5 op verkkoluennot samassa AC-osoitteessa klo 17.15.

Lukuvuonna 2016-2017 Erityispedagogiikan aineopinnoista 35 op (sivuaine) voi suorittaa Sisältöopinnot 20 op (tutkintovaatimukset 2016-2021) ja Menetelmäopinnot 18 op (tutkintovaatimukset 2012-2016).

Lv 2016-2017 aloittavat uudet erityispedagogiikan aineopintojen opiskelijat:
(noudattavat 2016-2021 tutkintovaatimuksia)

Lukuvuonna 2016-2017 voi suorittaa Sisältöopinnot 20 op.

Sisältöopinnot 20 op:

Erityispedagogiikan aineopintojen loput 15 op opiskellaan lv 2017-2018. Lukuvuoden 2017-2018 erityispedagogiikan opintotarjonta julkaistaan 1.7.2017 mennessä.

Ennen lv 2016-2017 aloittaneet erityispedagogiikan aineopintojen opiskelijat:
(noudattavat 2012-2016 tutkintovaatimuksia).

Jos olet jo suorittanut Sisältöopinnot (17-19 op) voit ilmoittautua Menetelmäopintokokonaisuuteen 18 op. Jos olet jo aiemmin aloittanut aineopinnot, mutta ne ovat jääneet kesken, voit ilmoittautua puuttuville yksittäisille jaksoille. Ohje vanhojen ja uusien tutkintovaatimusten jaksojen vastaavuuksista tulossa tähän myöhemmin.

Lukuvuonna 2016-2017 järjestetään Menetelmäopinnot 18 op.

Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op (tutkintovaatimukset 2012-2016) koostuvat seuraavista jaksoista:

Sisältöopinnot 17-19 op (järjestetty lv 2015-2016)

Oppimisen tausta 4 op

Lukitaidot ja kommunikaatio 5-7 op

Matematiikka 3-5 op

Käyttäytymisen haasteet 3-5 op

Menetelmäopinnot 18 op: (järjestetään lv 2016-2017)

Määrälliset tutkimusmenetelmät 1 4 op

Laadulliset tutkimusmenetelmät 1 3 op

Erityispedagogiikan perusteet 3 op

Tutkielma ja proseminaari (sivuaine) 8 op

Kunkin jakson suoritustapa on opintojakson opinto-ohjelmassa.

Asteikolla 0-5.

Opintojen jatkaminen:

Jaksot Aivot ja oppiminen 5 op, Luki-taidot ja -vaikeudet 5 op, Matemattiset oppimisvaikeudet 5 op ja Käyttäytymisen haasteet 5 op sekä Aistit ja kommunikaatio 5 op ovat myös Helsingin yliopiston erityispedagogiikan yksikön Erillisten erityisopettajan opintojen tutkintovaatimusten mukaisia ja ne luetaan hyväksi, jos opiskelija hakeutuu myöhemmin tähän koulutukseen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.