Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ennen ilmoittautumista rekisteröidytään Erityispedagogiikan aineopintojen opiskelijaksi täyttämällä e-lomake. Kaikki lukuvuonna 2016-2017 erityispedagogiikan aineopintoja opiskelevat täyttävät e-lomakkeen ennen ilmoittautumista opintokokonaisuuteen tai poikkeuksellisesti yksittäiselle opintojaksoille, mikäli jatkat aiemmin kesken jääneitä aineopintoja.

Rekisteröitymislomake sisältöopintoihin: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/71544/lomake.html

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Sisältöopinnot 300 euroa. Lisätietoja.

Opintomaksulla saat opinto-oikeuden kaikille opintokokonaisuuteen kuuluville jaksoille.

Ennen ilmoittautumista rekisteröidytään Erityispedagogiikan aineopintojen opiskelijaksi täyttämällä e-lomake. Kaikki lukuvuonna 2016-2017 erityispedagogiikan aineopintoja opiskelevat täyttävät e-lomakkeen ennen ilmoittautumista opintokokonaisuuteen tai poikkeuksellisesti yksittäiselle opintojaksoille, mikäli jatkat aiemmin kesken jääneitä aineopintoja.

Rekisteröitymislomake sisältöopintoihin: e-lomake

Ilmoittautuminen kokonaisuuteen alkaa 45 vuorokautta ennen ensimmäisen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Erityispedagogiikan aineopintoihin osa 1 (sisältöopinnot) 20 op osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Mikäli opiskelijan perusopintojen suorittamisesta on kulunut kymmenen vuotta tai enemmän (vanhenemisaika lasketaan perusopintojen suorituspäivästä aineopintojen aloituspäivään), on hänen täydennettävä perusopintonsa. Päivitysohjeet.

Aineopinnoissa opiskelija syventää perusopinnoissa oppimaansa. Hän ymmärtää, mitä tarkoitetaan erilaisilla oppimisvaikeuksilla. Opiskelija oppii myös tunnistamaan käytöshäiriöitä ja ymmärtää niiden taustalla olevia syitä. Hän saa valmiuksia tunnistaa erilaisia oppimisen vaikeuksia ja toteuttaa erilaisia interventioita. Opiskelija saa tietoa, miten vuorovaikutusta voidaan kehittää ja mitä se merkitsee sekä aikuisten että lasten välisissä suhteissa. Hän oppii käyttämään vuorovaikutustaitoja pedagogisia tavoitteita edistävästi. Opiskelija ymmärtää tieteen tekemisen lähtökohdat, tieteellisen tiedon luonteen, tieteen eettiset ongelmat sekä ihmistieteiden ja luonnontieteiden välisen suhteen. Opiskelija syventää valmiuksiaan sekä laadullisten että määrällisten tutkimusmenetelmien käytössä.

Verkko-orientaatio Erityispedagogiikan aineopintoihin ti 4.10.2016 klo 16.15-17.00

Orientaatiossa tutustutaan

  • yliopisto-opiskeluun ja Avoimen yliopiston käytäntöihin
  • erityispedagogiikan aineopintojen opiskeluun, opintoihin ja suoritustapoihin

Orientaatio pidetään Adobe Connect -ohjelmalla. Katso ohje etäosallistumiselle sekä laitevaatimukset.

Orientaatio pidetään osoitteessa: https://connect.funet.fi/hyay_ajao/

Orientaation jälkeen alkaa opintojakson Aivot ja oppiminen 5 op verkkoluennot samassa AC-osoitteessa klo 17.15.

Erityispedagogiikan sisältöopinnot (20 op) koostuvat seuraavista jaksoista:

Aivot ja oppiminen 5 op

Luki-taidot ja oppiminen 5 op

Matemaattiset oppimisvaikeudet 5 op

Käyttäytymisen haasteet 5 op

Kunkin jakson suoritustapa on opintojakson opinto-ohjelmassa.

Opintokokonaisuus arvioidaan asteikolla 0–5.

Opintojen jatkaminen:

  • Kun opiskelija on suorittanut aineopintojen sisältöopinnot (20 op), hän voi jatkaa aineopintojen menetelmäopintoihin
  • Jaksot Aivot ja oppiminen 5 op, Aistit ja kommunikaatio 5 op, Luki-taidot ja -vaikeudet 5 op, Matemaattiset oppimisvaikeudet 5 op ja Käyttäytymisen haasteet 5 op ovat myös Helsingin yliopiston erityispedagogiikan yksikön Erillisten erityisopettajan opintojen tutkintovaatimusten mukaisia ja ne luetaan hyväksi, jos opiskelija hakeutuu myöhemmin tähän koulutukseen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Sisältöopinnot 20 op on osa Erityispedagogiikan aineopintojen 35 op opintokokonaisuutta.