Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ennen ilmoittautumista rekisteröidytään Erityispedagogiikan aineopintojen opiskelijaksi täyttämällä e-lomake. Kaikki lukuvuonna 2016-2017 erityispedagogiikan aineopintoja opiskelevat täyttävät e-lomakkeen ennen ilmoittautumista opintokokonaisuuteen tai poikkeuksellisesti yksittäiselle opintojaksoille, mikäli jatkat aiemmin kesken jääneitä aineopintoja.

Rekisteröitymislomake menetelmäopintoihin: e-lomake https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/71595/lomake.html

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

270 euroa. Lisätietoja.

Opintomaksulla saat opinto-oikeuden kaikille opintokokonaisuuteen kuuluville jaksoille.

Ennen ilmoittautumista rekisteröidytään Erityispedagogiikan aineopintojen opiskelijaksi täyttämällä e-lomake. Kaikki lukuvuonna 2016-2017 erityispedagogiikan aineopintoja opiskelevat täyttävät e-lomakkeen ennen ilmoittautumista opintokokonaisuuteen tai poikkeuksellisesti yksittäiselle opintojaksoille, mikäli jatkat aiemmin kesken jääneitä aineopintoja.

Rekisteröitymislomake menetelmäopintoihin: e-lomake

Rekisteröitymisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintokokonaisuuteen: Menetelmäopinnot 18 op

Ilmoittautuminen menetelmäopintojen (18 op) kokonaisuuteen alkaa ke 3.8.2016. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Erityispedagogiikan aineopintojen osa 2 (menetelmäopinnot) 18 op opiskelijaksi rekisteröidytään täyttämällä e-lomake. Vasta rekisteröitymisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintoihin.

Aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 ehdot:

1. Erityispedagogiikan perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko)

ja

2. Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 (sisältöopinnot) 20 op tai Varhaiskasvatuksen erityispedagogiikkaa -opinnot (17-19 op suorituslukuvuodesta riippuen) on suoritettu kokonaisuudessaan.

Aineopinnoissa opiskelija syventää perusopinnoissa oppimaansa. Hän ymmärtää, mitä tarkoitetaan erilaisilla oppimisvaikeuksilla. Opiskelija oppii myös tunnistamaan käytöshäiriöitä ja ymmärtää niiden taustalla olevia syitä. Hän saa valmiuksia tunnistaa erilaisia oppimisen vaikeuksia ja toteuttaa erilaisia interventioita. Opiskelija saa tietoa, miten vuorovaikutusta voidaan kehittää ja mitä se merkitsee sekä aikuisten että lasten välisissä suhteissa. Hän oppii käyttämään vuorovaikutustaitoja pedagogisia tavoitteita edistävästi. Opiskelija ymmärtää tieteen tekemisen lähtökohdat, tieteellisen tiedon luonteen, tieteen eettiset ongelmat sekä ihmistieteiden ja luonnontieteiden välisen suhteen. Opiskelija syventää valmiuksiaan sekä laadullisten että määrällisten tutkimusmenetelmien käytössä.

Opintokokonaisuus arvioidaan asteikolla 0–5.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Menetelmäopinnot 18 op ovat osa Erityispedagogiikan aineopinnot (35 op) -kokonaisuutta.