Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Erityispedagogiikan aineopintoihin ilmoittaudutaan opintokokonaisuuteen. Yksittäin tälle kurssille on mahdollista ilmoittautua vain, mikäli opiskelija on aikaisemmin aloittanut erityispedagogiikan aineopinnot Avoimessa yliopistossa ja haluaa täydentää kesken jääneitä opintojaan.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 (sisältöopinnot) (20 op) -kokonaisuutta. Opintoihin ilmoittaudutaan aineopintokokonaisuuteen.

Ennen ilmoittautumista rekisteröidytään Erityispedagogiikan aineopintojen opiskelijaksi täyttämällä e-lomake. Kaikki lukuvuonna 2016-2017 erityispedagogiikan aineopintoja opiskelevat täyttävät e-lomakkeen ennen ilmoittautumista opintokokonaisuuteen tai poikkeuksellisesti yksittäiselle opintojaksoille, mikäli jatkat aiemmin kesken jääneitä aineopintoja.

Rekisteröitymislomake sisältöopintoihin: e-lomake

Rekisteröitymisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintokokonaisuuteen: Sisältöopinnot 20 op

Erityispedagogiikassa ilmoittaudutaan aina opintokokonaisuuteen. Yksittäiselle jaksolle ei voi ilmoittautua.

Yksittäin tälle kurssille on mahdollista ilmoittautua vain, mikäli opiskelija on aikaisemmin aloittanut erityispedagogiikan aineopinnot Avoimessa yliopistossa ja haluaa täydentää kesken jääneitä opintojaan.

llmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 (sisältöopinnot) 20 op -kokonaisuutta. Aineopintojen sisältöopintojen opiskelijaksi rekisteröidytään täyttämällä e-lomake. Vasta rekisteröitymisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintoihin.

Erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Mikäli opiskelijan perusopintojen suorittamisesta on kulunut kymmenen vuotta tai enemmän (vanhenemisaika lasketaan perusopintojen suorituspäivästä aineopintojen aloituspäivään), on hänen täydennettävä perusopintonsa. Päivitysohjeet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää aivojen muovautuvan toiminnan ja oppimisen välisen yhteyden
 • ymmärtää oppimisen jatkuvana ja vuorovaikutuksellisena prosessina
 • ymmärtää oppimisvaikeudet kehityksellisenä ja moniulotteisena ilmiönä
 • osaa tunnistaa aktiivisen oppimisprosessin merkkejä tai niiden puuttumisia käyttäytymisessä
 • ymmärtää aikuisen antaman myönteisen tuen merkityksen lapsille ja nuorille

Opintojaksossa käsitellään

 • aivojen toiminnan perusperiaatteita
 • keskushermoston kehitystä ja aivotoiminnan muovautuvuutta
 • aivojen muovautuvuuden tukemista
 • oppimisvaikeuksien diagnostiikkaan liittyviä erityiskysymyksiä
 • aikuisen vastuuta myönteisen oppimisympäristön rakentumisessa

Verkkoluennot 18 t, luennoitsijan ilmoittamiin oppimateriaaleihin perustuvat oppimistehtävät ja verkkotentti 2 t (jossa suoritetaan luennot ja kirjallisuus)

Sajaniemi, N., Suhonen, E., Nislin, M., & Mäkelä, J. (2015). Stressin säätely – kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. Jyväskylä: PS-kustannus.

Asteikolla 0 - 5

Verkkoluennot:
 • ti 4.10.16 klo 17.15-19.45
 • ti 11.10.16 klo 17.15-19.45
 • ti 18.10.16 klo 17.15-19.45
 • ti 25.10.16 (live-luento peruttu, korvattu luentotallenteella)
 • ti 1.11.16 klo 17.15-19.45
 • ti 8.11.16 klo 17.15-19.45

Verkkoluennoille suositellaan osallistumista reaaliaikaisesti. Jos opiskelija ei kuitenkaan pysty osallistumaan verkkoluennolle reaaliaikaisesti, hän voi katsoa jälkikäteen luentotallenteen verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Kunkin luennon tallenne on katsottavissa Moodlessa 2 viikon ajan luennon jälkeen, minkä jälkeen se poistetaan.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:

 • ke 30.11.16 klo 17-18
 • ke 11.1.17 klo 17-18
 • ke 15.2.17 klo 17-18

Jokaisena verkkotenttipäivänä Moodlessa aukeaa peräkkäin kaksi tenttiä (kirjallisuustentti ja luentotentti). Tentissä suoritetaan samanaikaisesti sekä luennot että kirja.

Erityispedagogiikan verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua. Tutustu tenttiohjeisiin Moodlessa hyvissä ajoin ennen verkkotenttiä.

Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat: ke 28.9.16. Moodleen tulee kirjautua viimeistään viikko avautumispäivän jälkeen. Lisätietoa verkko-opiskelusta. Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla. Katso ohje etäosallistumiselle sekä laitevaatimukset.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopintojen (35 op) sivuaineopintokokonaisuutta.