Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.
Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Taloustieteen sivuaineopiskelijat

Opintojakso on johdatus taloustieteen ajattelutapaan, teoreettiseen perustaan ja taloudellista käyttäytymistä koskevaan empiiriseen tietämykseen. Kurssilla käsitellään erityisesti yksittäisten taloudenpitäjien käyttäytymistä ja vuorovaikutusta markkinoilla. Huomion kohteena ovat myös kansantalouden toiminta kokonaisuutena sekä julkisen sektorin rooli yhteiskunnassa. Kurssi on räätälöity sivuaineopiskelijoille sekä sisällön että esimerkkeihin perustuvan ei-matemaattisen esitystavan osalta.

Lähiluennot 2 t + videotallenteet 34 t + laskutehtävät + verkkotentti (mikro- ja makrotaloustieteen osuus)

Mankiw, N. G. – Taylor, M.P.: “Economics”, second edition (vuoden 2011 tai mahd. uudempi painos).
Pohjola, M.:
Taloustieteen oppikirja (2008 tai uudempi painos)

Opintojakso arvostellaan numeroasteikolla 0-5: 0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Mikro-osuus

  • aloitustapaaminen ti 2.5.17 klo 16.30-18.00, PR Aud XIII
  • verkkotyöskentely jakso 3.5.-31.5.17
  • mikro-osuuden tentti ke 31.5.17 klo 17-19

Makro-osuus

  • verkkotyöskentelyjakso 1.6.-5.7.17
  • makro-osuuden tentti ke 5.7.17 klo 17-19

Uusintatentit:

  • ke 30.8.17 klo 17-19
  • ke 11.10.17 klo 17-19

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Sisältyy sivuaineopiskelijoiden tutkintovaatimusten mukaisiin Taloustieteen perusopintoihin 25 op.