Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Materiaalit

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Sopii kaikille taloustieteestä kiinnostuneille.

Kurssin suorittaneet opiskelijat ymmärtävät Suomen talouden ja maailmantalouden rakenteita, talousteorian peruskäsitteitä sekä talousjärjestelmän ja rahoitusmarkkinoiden toimintaa. Kurssi auttaa myös ymmärtämään talouspolitiikan vaikutuksia Suomen ja euroalueen talouteen. Lisäksi kurssilla opitaan käyttämään taloustiedettä keskeisten talouskysymysten analysoimiseen.

Opintojakson tavoitteena on esitellä Suomen talouden ja maailmantalouden kehitystä, nykytilaa, rakennetta, ajankohtaisia aiheita ja talouspoliittisia kysymyksiä. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. suhdannevaihtelut, talouskasvu, rahapolitiikka, rahoitusmarkkinat ja euroalueen talouskriisi. Kurssi koostuu eri teemoja käsittelevistä asiantuntijaluennoista.

Opintojakso sisältyy Taloustieteen perusopintoihin. Opetus järjestetään yhteisopetuksena taloustieteen oppiaineen kanssa.

Luennot 24 t + tentti

Luennoilla ilmoitettava materiaali.

Opintojakso arvostellaan numeroasteikolla 0-5: 0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Luennot (24 t): 31.10. - 7.12.2016
ma klo 16-18, paikka: Päärakennus (Fabianinkatu 33), sali 1 ja
ke klo 16-18, paikka: Päärakennus (Fabianinkatu 33), sali 1.
Opintojakson kurssisivu:http://blogs.helsinki.fi/ta2-kurssi/

Tentit:
ma 19.12. klo 17-19
la 28.1.17 klo 9-11
ke 29.3.17 klo 17-19
Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.
Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso sisältyy kokonaisuuteen Taloustieteen perusopinnot (25 op), sivuaineopiskelijoille.