Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 9.5.2016
16:30 - 19:45
Ti 10.5.2016
16:30 - 19:45
Ma 16.5.2016
16:30 - 19:45
Ti 17.5.2016
16:30 - 19:45
Ma 23.5.2016
16:30 - 19:45
Ti 24.5.2016
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2016 klo 10.00.
Helsingin yliopiston opiskelijat: Ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei weboodissa.
Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille taloustieteestä ja erityisesti väestötaloustieteestä kiinnostuneille.

Jakso tarjoaa useista kansantaloustieteen mielenkiintoisista kysymyksistä teemaluentoja.

Kurssi käsittelee väestöllisiä kysymyksiä kansantaloustieteen näkökulmasta käsittäen sekä mikroteoreettisia että makroteoreettisia tarkasteluja. Esimerkkejä edellisistä ovat kysymys optimaalisesta lasten lukumäärästä, jälkimmäisestä taas väestönkasvun vaikutukset taloudelliseen kasvuun. Erityisalueina tarkastellaan kehitysmaiden väestöongelmia sekä ympäristökysymysten, kuten ilmaston lämpenemisen liittymistä väestönkasvuun. Soveltavassa osiossa tarkastellaan useita erilliskysymyksiä, kuten väestöllisen transition etenemistä maailmassa, HIV:n taloudellisia taustoja ja seurauksia, elinajan kehitystä ja lapsikuolleisuutta sekä inhimillisen pääoman ja väestöllisten tekijöiden yhteyksiä, pienenevään väestömäärään liittyviä erityisongelmia sekä ilmansaasteiden kuolleisuusvaikutuksia. Kurssi sisältää kurssimonisteen sekä lukulistan.

Luennot 24 t + essee

Kurssimoniste ja lukulista ilmoitetaan opintojakson verkko-oppimisympäristössä.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5.


Esseen palautus 6.6.16 tai x.x.16
Opiskelun käytännönohjeita
Kurssin moodlesivu

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Taloustieteen perusopinnot (25 op) opintokokonaisuutta.