Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 13.4.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Soveltuu kaikille taloustieteestä kiinnostuneille.

Jakso tarjoaa useista kansantaloustieteen mielenkiintoisista kysymyksistä teemaluentoja.

Aikamme on täynnä talouspuhetta. Talous tunkeutuu toimijana tai välttämättöminä sääntöinä eri elämänalueille. Onko se järkevää ja minkä arvojen ja elämän laiminlyönnillä ja hinnalla se tapahtuu?
Moni klassikko pohtii myös rationaalisen, elvyttävän tai humanistisen talouspolitiikan keinoja. Verkkokurssilla kuuntelemme talouden ja talouspolitiikan klassikkotulkintoja.

  • Mihin taloustieteen mallit perustuvat?
  • Mikä on kestävän ja oikeudenmukaisen talouspolitiikan paikka 2010-luvun maailmassa, Euroopassa ja Suomessa?


Luentotallenteet:
Saastamoinen, Kari, prof.:Adam Smith ja näkymätön käsi
Sauramo, Pekka, Dos.: Marx ja poliittisen taloustieteen kritiikin ajankohtaisuus
Ollikainen, Markku, prof.: Malthus-Ricardo-Mill: kasvun rajat
Vartiainen, Juhana, ylijohtaja: Hayek, hajanainen informaatio ja epäluulo päättäjien insinööritaitoa kohtaan
Haaparanta, Pertti, prof.: ”Friedman meets Tobin” – raha- ja talousteorian aikalaisinnovaatioista ja valinkauhoista
Pekkarinen, Jukka, dos., talouspolitiikan koordinaattori ja ylijohtaja: Keynes ja puuttuminen globaaliin talouden kaaokseen?
Holappa, Lauri, tutkija : Keynes, talouspolitiikan keksiminen ja sen rajat
Laurila, Hannu, prof.: Talouden Zombit ja Minotaurokset: miksi Keynes on pidetty viime aikoina paitsiossa?
Kettunen, Pauli, prof.: Gunnar Myrdal ja hyvinvoinnin talouspolitiikka kansallisvaltiossa ja maailmalla?
Tuomala, Matti, prof.: Oikeudenmukaisuus ja julkinen valta: Rawls ja Sen
Heiskala, Risto, prof.: Karl Polanyin talousteorian perintö
Gronow, Jukka, prof.: Max Weberin talous ja politiikka
Suoniemi, Ilpo, tutkimuskoordinaattori: Thomas Piketty ja Pääoman Comeback

Luentotallenteet + kaksi (2) harjoitustehtävää, joihin sisältyy verkkokeskustelu + temaattinen luentopäiväkirja

Katso kirjallisuus opinto-ohjelmasta.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5.

Kurssisivut Moodlessa avautuvat keskiviikkona 11.5.2016.
Kurssilla kuunnellaan itsenäisesti luentotallenteet ja tutustutaan annettuun materiaaliin.
Tehtävät on aikataulutettu

1. tehtävän palautus: 1.6.16. Tehtävään sisältyvä verkkokeskustelu: 2.6.-15.6.16.
2. tehtävän palautus: 22.6.16. Tehtävään sisältyvä verkkokeskustelu: 23.6. - 1.7.16.

Kurssin lopuksi kirjoitetaan luentojen ja materiaalin pohjalta temaattinen luentopäiväkirja 10-15 sivua.
Temaattisen luentopäiväkirjan voi palauttaa joko 28.6.16 tai 21.8.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Taloustieteen perusopinnot (25 op) opintokokonaisuutta.