Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 8.5.2017
16:30 - 19:45
Ti 9.5.2017
16:30 - 19:45
Ma 15.5.2017
16:30 - 19:45
Ti 16.5.2017
16:30 - 19:45
Ma 22.5.2017
16:30 - 19:45
Ti 23.5.2017
16:30 - 19:45
Ma 29.5.2017
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija filosofian keskeisiin kysymyksiin ja ideoihin, filosofian eri osa-alueisiin ja keskeiseen filosofiseen erityiskäsitteistöön eri aikakausina. Opintojaksossa käsitellään muun muassa tietoopissa, metafysiikassa, etiikassa ja yhteiskuntafilosofiassa esiintyviä filosofisia ongelmia sekä kysymystä filosofisen tiedon ja tutkimuksen luonteesta. Kurssilla tarkastellaan kriittisesti näihin kysymyksiin annettuja vastauksia sekä niissä käytettyjä argumentteja. Tavoitteena on myös luoda opiskelijalle kuva filosofian historian tärkeimmistä kausista ja ajatussuunnista, keskeisistä ajattelijoista ja heidän ongelmistaan ja oppia filosofista argumentaatiota seuraamalla ongelmanasetteluiden ja ratkaisumallien kehitystä antiikista uudelle
ajalle. Erityistä huomiota kiinnitetään filosofian eri osa-alueiden keskinäisiin yhteyksiin.

Luennot 28 t + tentti, jossa suoritetaan myös luentojen oheislukemisto

Luentokurssiin oheislukemisto:
Pentti Määttänen
, Filosofia, johdatus peruskysymyksiin, Gaudeamus

Asteikolla 0-5

Luennot ma ja ti 8.5.-29.5.17 klo 16.30-19.45.

Tenttipäivät:

ke 7.6.2017 klo 17-20
ke 12.7.2017 klo 16-19
la 26.8. 2017 klo 9-12

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Tenttipaikat

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Filosofian perusopinnot 25 op
Yhteiskuntatieteiden perusopinnot (käytännöllinen filosofia) 25 op
Opintojakson suorituksen voi sisällyttää jompaan kumpaan em. opintokokonaisuuksista.
Lisätietoa yhteiskuntatieteiden perusopinnoista