Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 9.3.2017
16:30 - 19:45
Ti 14.3.2017
16:30 - 19:45
To 16.3.2017
16:30 - 19:45
Ti 21.3.2017
16:30 - 19:45
To 23.3.2017
16:30 - 19:45
Ti 28.3.2017
16:30 - 19:45
To 30.3.2017
16:30 - 19:45
Ti 4.4.2017
16:30 - 19:45
To 6.4.2017
16:30 - 19:45
Ti 11.4.2017
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

90 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy hahmottamaan etiikan ja yhteiskuntafilosofian keskeiset peruskäsitteet, suuntaukset ja ongelmat. Tämän lisäksi opiskelija tutustuu etiikan ja yhteiskuntafilosofian merkittävimpiin teorioihin.

Opintojaksolla perehdytään etiikan ja yhteiskuntafilosofian keskeisiin aihealueisiin myös historiallisen tarkastelun avulla. Näitä ovat: klassinen ja nykyaikainen hyve-etiikka, arvot, utilitarismi ja konsekventialismi, deontologinen etiikka eli velvollisuusetiikka, oikeudet, velvollisuudet ja vastuu, metaetiikka, yhteiskunnan normatiivinen perusta ja yhteiskuntajärjestyksen ongelma, yhteiskuntafilosofian klassiset sopimusteoriat ja niiden filosofiset taustat, liberalismin perusteet ja nykymuodot, anarkismi ja marksilainen yhteiskuntafilosofia, kriittinen teoria yhteiskuntafilosofiana, nykyiset oikeudenmukaisuusteoriat Rawlsista lähtien. Tämän lisäksi perehdytään nykyaikaisiin keskusteluihin esimerkiksi tasa-arvosta, demokratiasta, yhteisestä hyvästä ja yhteisöstä, hyvinvointivaltiosta, vallasta ja ihmisoikeuksista.

Luennot 40 t + verkkotentti

Asteikolla 0-5

Luennot: katso kohdasta Aikataulu

Verkkotenttipäivät:

ma 24.4.2017 klo 17-20
ke 31.5.2017 klo 17-20
ma 3.7.2017 klo 17-20

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Vastuuoppiaine: Käytännöllinen filosofia

Opintojakso sisältyy filosofian ja elämänkatsomustiedon perusopintoihin 25 op.