Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy hahmottamaan etiikan ja yhteiskuntafilosofian keskeiset peruskäsitteet, suuntaukset ja ongelmat. Tämän lisäksi opiskelija tutustuu etiikan ja yhteiskuntafilosofian merkittävimpiin teorioihin.

Opintojaksolla perehdytään etiikan ja yhteiskuntafilosofian keskeisiin aihealueisiin myös historiallisen tarkastelun avulla. Näitä ovat: klassinen ja nykyaikainen hyve-etiikka, arvot, utilitarismi ja konsekventialismi, deontologinen etiikka eli velvollisuusetiikka, oikeudet, velvollisuudet ja vastuu, metaetiikka, yhteiskunnan normatiivinen perusta ja yhteiskuntajärjestyksen ongelma, yhteiskuntafilosofian klassiset sopimusteoriat ja niiden filosofiset taustat, liberalismin perusteet ja nykymuodot, anarkismi ja marksilainen yhteiskuntafilosofia, kriittinen teoria yhteiskuntafilosofiana, nykyiset oikeudenmukaisuusteoriat Rawlsista lähtien. Tämän lisäksi perehdytään nykyaikaisiin keskusteluihin esimerkiksi tasa-arvosta, demokratiasta, yhteisestä hyvästä ja yhteisöstä, hyvinvointivaltiosta, vallasta ja ihmisoikeuksista.

Vastuuoppiaine: Käytännöllinen filosofia

Opintojakso on osa Filosofian perusopinnot 25 op -opintokokonaisuutta sekä Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op -opintokokonaisuutta.

Kirjallisuustentti

Etiikan osuus:
Driver, J: Ethics, The Fundamentals
tai
Shafer-Landau R: The Fundamentals of Ethics

ja yhteiskuntafilosofian osuus:
Christman, J: Social and Political Philosophy, A Contemporary Introduction

0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Tenttipäivät:

ma 24.4.2017 klo 17-20
ke 31.5.2017 klo 17-20
ma 3.7.2017 klo 16-19

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Vastuuoppiaine: Käytännöllinen filosofia

Opintojakso sisältyy filosofian ja elämänkatsomustiedon perusopintoihin 25 op.