Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Avgift 75 euro

Studieavgiften betalas i samband med anmälan som nätbetalning ( mer information om avgifterna).

Anmälningen börjar 1.10.2015 klockan 10

ANMÄL DIG HÄR

Anmälningen är bindande. Anmälnings- och betalningsvillkor https://www.avoin.helsinki.fi/oppna_universitetet/studier/villkor.htm Anmälningar tas i regel emot ända tills kurserna börjar så länge det finns plats på dem. Mer information

Webbanmälan förutsätter en avgiftsfri registrering som användare av tjänsten. Studerande vid Helsingfors universitet använder Helsingfors universitets användarbehörighet.

Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Kuvaus

För samtliga som ämnar avlägga biämneshelheten i ledarskapsstudier som ett litet biämne (grundstudier 25 sp) eller stort biämne (60 sp med ämnesstudier 35 sp). Kursen är den enda obligatoriska kursen i grundstudier. Undervisningsspråket är svenska men finskspråkiga studenter får framföra sina muntliga och skriftliga arbeten på finska.

Mål: Efter avslutad kurs behärskar studenten de centrala begreppen och forskningstraditionerna i ledarskapsstudier. Studenten kan granska kritiskt olika ledarskapsläror och uppfattningar om ledarskap. Studenten har en uppfattning om internationell och nationell forskning om ledarskap samt skillnader och likheter i olika forskningstraditioner.

Innehåll: Kursen har ett vitt samhälleligt perspektiv på ledarskap. Under kursen belyses synvinklar på vad ledarskap och i synnerhet ett gott ledarskap är. Under kursen studeras operativt ledarskap samt verksamheten och organisationen i välmående arbetsgemenskaper.

JOS 101 ordnas som en föreläsningskurs på svenska i period 2 hösten 2015 med Oodikoden 715034 Introducerande föreläsningskurs om grunderna i ledarskap.

Kursen går måndagar 26.10 - 7.12 kl. 10-12 i sal 210 på Soc&kom och onsdagar 28.10 - 9.12 kl. 16-18 i sal 210 på Soc&kom. Kursens weboodi-anmälan öppnas i september 2015.

Ansvarig lärare är Janne Wikström: janne.wikstrom@helsinki.fi. Föreläsningarna inklusive föreläsningsunderlaget är på svenska, men övningsuppgiften och kurstentamen får skrivas på finska. Innehållet i föreläsningskursen motsvarar innehållet i Ismo Pohjantammis finskspråkiga introduktionskurs i period 1 hösten 2015. Studenter som inte rymdes med i eller som av andra orsaker inte kan delta i Pohjantammis, kurs kan anmäla sig till den här kursen.

I föreläsningskursen (2 sp) ingår en övningsuppgift och kurstentamen. Närvaro under föreläsningarna är frivilligt men nyttigt för arbetet med öppningsuppgiften och kurstentamen. Ett godkänt resultat i föreläsningskursen förutsätter en godkänd kurstent och övningsuppgift. För att få hela JOS 101 (5 sp) registrerad krävs ett godkänt deltagande i akvarielitteraturtentamen ( 3 sp) av artikelmaterialet för JOS 101.

Se Soc & koms studiehandbok

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom. Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

Studenten väljer att gå en finskspråkig (period 1) eller svenskspråkig (period 2) föreläsningskurs. Kursen är obligatorisk för samtliga som vill avlägga en biämneshelhet i ledarskapsstudier. I samband med kursen examineras ett litteratur- och/eller artikelpaket som meddelas under föreläsningskursen.

Som kurslitteratur fungerar föreläsningsunderlagen och en samling artiklar som läggs upp på Moodle.

Som kurslitteratur fungerar föreläsningsunderlagen och en samling artiklar som läggs upp på Moodle.

Bedöming enligt skalan 0-5

Prestationsuppgifterna finns i Helsingfors universitets studieprestationsregister Weboodi 4-6 veckor efter tentamen eller dagen för inlämnande av uppgift. Du kan se på dina uppgifter i Mina studier-fönstret i Flamma (logga in med Helsingfors universitets användarnamn).

Arrangör

Helsingfors universitets Öppna universitet
http://www.helsinki.fi/avoin

Studentservice, tentamenstjänst och studiehandledning
Studentservicen finns i universitetets huvudbyggnad (1. vån.), Fabiansgatan 33
Kontaktuppgifter och öppethållningstider

Användartillstånd för Helsingfors universitets datanät

För den tid studierna pågår får du ett användartillstånd för Helsingfors universitets datanät. Det behöver du för att kunna använda webbinlärningsmiljön Moodle, Flamma och bibliotekens e-material. Du kommer åt biblioteksdatabaserna via Nelli-portalen.

Du får anvisningar om hur användarnamnet ska aktiveras till din e-post innan kurserna startar.

För att aktivera användartillståndet krävs personlig identifiering eller stark autentisering. Om den behörighet du aktiverade för dina tidigare studier vid Öppna universitet har föråldrats ska du aktivera det på nytt genom att begära ett nytt lösenord.

Grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet använder sin gällande behörighet.