Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

För dem som avlägger kursen som ämnesstudier i statskunskap krävs avklarade grundstudier i statskunskap.

För JOS studerande gäller allmänna principer för deltagande i biämneshelheten (se Weboodi).

För dem som avlägger kursen som ämnesstudier i statskunskap krävs avklarade grundstudier i statskunskap.

För JOS studerande gäller allmänna principer för deltagande i biämneshelheten (se Weboodi).

Mål:

Efter fullgjord kurs skall studenten:

  • ha en uppfattning om projektens roll i den regionala samhällsutvecklingen
  • kunna identifiera möjliga problemområden och lösningsmodeller för tvärsektoriell projektverksamhet
  • ha en förståelse av projekt och dess betydelse för hur verksamhet organiseras
  • kunna beskriva centrala skillnader mellan projektorganisering inom den offentliga och den privata sektorn
  • kunna redogöra skriftligt för centrala aspekter av begreppsapparaten med vars hjälp projektledarskap kan förstås

Innehåll:

Kursens övergripande mål är att introducera studenterna till projektbaserad verksamhet, projektarbetets problematik och dess utmärkande drag. Speciell fokus ligger vid att analysera projekten inom den regionala och kommunala miljön i vilken de verkar. Kursen fokuserar på att presentera potentiella problemområden mellan projekt/ordinarie verksamhet samt vid att illustrera hur projekt kan kopplas till och ses som en del av den omkringliggande politiska, administrativa och professionella omgivningen. Inom kursen presenteras centrala element inom projektledning, speciellt inom offentlig miljö, och hur man kan se projekt som en del i en större verksamhetsutveckling.

Vt, Period 4

Kursens övergripande mål är att introducera studenterna till projektbaserad verksamhet, projektarbetets problematik och dess utmärkande drag. Speciell fokus ligger vid att analysera projekten inom den regionala och kommunala miljön i vilken de verkar. Kursen fokuserar på att presentera potentiella problemområden mellan projekt/ordinarie verksamhet samt vid att illustrera hur projekt kan kopplas till och ses som en del av den omkringliggande politiska, administrativa och professionella omgivningen. Inom kursen presenteras centrala element inom projektledning, speciellt inom offentlig miljö, och hur man kan se projekt som en del i en större verksamhetsutveckling.

Arbetsformer: Se Soc & koms studiehandbok

Tider och platser: se Soc & koms studiehandbok

Litteratur: Se Soc och koms studiehandbok

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom.

Mer information

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

Prestationsuppgifterna finns i Helsingfors universitets studieprestationsregister Weboodi 4-6 veckor efter tentamen eller dagen för inlämnande av uppgift. Du kan se på dina uppgifter i Mina studier-fönstret i Flamma (logga in med Helsingfors universitets användarnamn).

1. Jensen, C., Johansson, S. & Löfström, M. (2007) Projektledning i offentlig miljö. Malmö: Liber

2. Tonnquist, B. (2008) (3 uppl.) Projektledning. Stockholm: Bonniers

3. Utvalda artiklar (Meddelas senare)

Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Anmälningen börjar tisdag 18.11.2014 kl 10.

Avgift 50 euro

Anmälningen är bindande. Bekanta dig med annullerings- och betalningsvillkoren.
Studieavgiften betalas genast i samband med anmälan med nätbankskoder via internetbank eller med kreditkort. Du kan anmäla dig ända fram tills kurserna börjar. Mer information om anmälningarna.

Till studieavsnitt som genomförs som litteraturtentamen ska du anmäla dig senast 10 dygn före tentamensdagen. I samband med anmälan uppges också den litteratur som tenteras.

Anmälan via webben förutsätter att du registrerar dig som användare av tjänsten. Registeringen är avgiftsfri.

Anmälan till kursen

Arrangör

Helsingfors universitets Öppna universitet
http://www.helsinki.fi/avoin

Studentservice, tentamenstjänst och studiehandledning
Studentservicen finns i universitetets huvudbyggnad (1. vån.), Fabiansgatan 33  
Kontaktuppgifter och öppethållningstider

 

Användartillstånd för Helsingfors universitets datanät

För den tid studierna pågår får du ett användartillstånd för Helsingfors universitets datanät. Det behöver du för att kunna använda webbinlärningsmiljön Moodle, Flamma och bibliotekens e-material. Du kommer åt biblioteksdatabaserna via Nelli-portalen.

Du får anvisningar om hur användarnamnet ska aktiveras till din e-post innan kurserna startar.

För att aktivera användartillståndet krävs personlig identifiering eller stark autentisering. Om den behörighet du aktiverade för dina tidigare studier vid Öppna universitet har föråldrats ska du aktivera det på nytt genom att begära ett nytt lösenord.

Grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet använder sin gällande behörighet.

Doktorand i statskunskap Sebastian Godenhjelm

Universitetslektor PhD Christian Jensen (Handelshögskolan vid Göteborg universitet)