Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Avgift 75 euro

Studieavgiften betalas i samband med anmälan som nätbetalning ( mer information om avgifterna).

Anmälningen börjar 17.11.2015 klockan 10

ANMÄLAN TILL KURSEN

Anmälningen är bindande. Anmälnings- och betalningsvillkor https://www.avoin.helsinki.fi/oppna_universitetet/studier/villkor.htm Anmälningar tas i regel emot ända tills kurserna börjar så länge det finns plats på dem. Mer information

Webbanmälan förutsätter en avgiftsfri registrering som användare av tjänsten. Studerande vid Helsingfors universitet använder Helsingfors universitets användarbehörighet.

Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Kuvaus

Efter fullgjord kurs skall studenten:

  • ha en uppfattning om projektens roll i den regionala samhällsutvecklingen
  • kunna identifiera möjliga problemområden och lösningsmodeller för tvärsektoriell projektverksamhet
  • ha en förståelse av projekt och dess betydelse för hur verksamhet organiseras
  • kunna beskriva centrala skillnader mellan projektorganisering inom den offentliga och den privata sektorn
  • kunna redogöra skriftligt för centrala aspekter av begreppsapparaten med vars hjälp projektledarskap kan förstås

Kursens övergripande mål är att introducera studenterna till projektbaserad verksamhet, projektarbetets problematik och dess utmärkande drag. Speciell fokus ligger vid att analysera projekten inom den regionala och kommunala miljön i vilken de verkar. Kursen fokuserar på att presentera potentiella problemområden mellan projekt/ordinarie verksamhet samt vid att illustrera hur projekt kan kopplas till och ses som en del av den omkringliggande politiska, administrativa och professionella omgivningen. Inom kursen presenteras centrala element inom projektledning, speciellt inom offentlig miljö, och hur man kan se projekt som en del i en större verksamhetsutveckling

Arbetsformer, litteratur, tider och platser: Se Soc & koms studiehandbok

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom. Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Bedöming enligt skalan 0-5

Prestationsuppgifterna finns i Helsingfors universitets studieprestationsregister Weboodi 4-6 veckor efter tentamen eller dagen för inlämnande av uppgift. Du kan se på dina uppgifter i Mina studier-fönstret i Flamma (logga in med Helsingfors universitets användarnamn).

Arrangör

Helsingfors universitets Öppna universitet
http://www.helsinki.fi/avoin

Studentservice, tentamenstjänst och studiehandledning
Studentservicen finns i universitetets huvudbyggnad (1. vån.), Fabiansgatan 33
Kontaktuppgifter och öppethållningstider

Användartillstånd för Helsingfors universitets datanät

För den tid studierna pågår får du ett användartillstånd för Helsingfors universitets datanät. Det behöver du för att kunna använda webbinlärningsmiljön Moodle, Flamma och bibliotekens e-material. Du kommer åt biblioteksdatabaserna via Nelli-portalen.

Du får anvisningar om hur användarnamnet ska aktiveras till din e-post innan kurserna startar.

För att aktivera användartillståndet krävs personlig identifiering eller stark autentisering. Om den behörighet du aktiverade för dina tidigare studier vid Öppna universitet har föråldrats ska du aktivera det på nytt genom att begära ett nytt lösenord.

Grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet använder sin gällande behörighet.