Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 19.1.2017
16:00 - 20:00
Pe 20.1.2017
16:00 - 20:00
To 9.2.2017
16:00 - 20:00
Pe 10.2.2017
16:00 - 20:00
To 2.3.2017
16:00 - 20:00
Pe 3.3.2017
16:00 - 20:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Kurssi käsittelee verkostotaloutta, verkostomaista toimintaa ja yhteistyötä. Opintojakso sisältää näihin liittyvää luento-opetusta, artikkelianalyysejä, ryhmäharjoituksia sekä case-työn. Case-työ voi olla joko kirjallisen materiaalin analyysiin tai käytännön tapaustutkimukseen perustuva.

Luentokurssi

(1) Luentomateriaali. (2) Artikkelipaketti. (3) Håkan Håkansson, David I. Ford,

Lars-Erik Gadde, Ivan Snehota, Alexandra Waluszewski,2009, Business in

Networks, Wiley, ISBN 978-0-470-74963-0. (4) Chris Huxham, Siv Vangen,

2005, Managing to Collaborate: The Theory and Practice of Collaborative

Advantage, Routledge, ISBN 0-415-33919. (5) Manuel Castells (2010), The

Information Age: Economy, Society and Culture Volume I, The Rise of

Network Society, 2nd edition with a new Preface, Wiley-Blackwell, ISBN 978-1-

4051-9686-4.

Opintojakso arvostellaan numeroasteikolla 0-5
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Riittävä läsnäolo opetuksessa sekä sen yhteydessä tapahtuvissa ryhmäharjoituksissa ja seminaarityöskentelyssä, artikkelianalyysit, casekohteen identifiointi ja tavoite, case-työn loppuraportti.

Case-työn palautuspäivä ilmoitetaan luennoilla.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso sisältyy Johtamisen aineopintoihin 35 op, mutta sen voi sisällyttää vaihtoehtoisesti Johtamisen perusopintoihin 25 op.