Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 25.11.2016
14:00 - 16:00
Ke 30.11.2016
12:00 - 14:00
Pe 2.12.2016
14:00 - 16:00
Ma 5.12.2016
12:00 - 14:00
Ke 7.12.2016
12:00 - 14:00
To 8.12.2016
10:00 - 12:00
To 8.12.2016
12:00 - 14:00
Pe 9.12.2016
10:00 - 12:00
Pe 9.12.2016
12:00 - 14:00
To 15.12.2016
12:00 - 15:00
Pe 16.12.2016
14:00 - 17:00
To 22.12.2016
12:00 - 16:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille johtamisen opinnoista kiinnostuneille. Johtamisen perusopintoja suositellaan edeltäviksi opinnoiksi, mutta ne eivät ole välttämättömiä.

För dem som avlägger kursen som ämnesstudier i statskunskap krävs avklarade grundstudier i statskunskap.

För JOS studerande gäller allmänna principer för deltagande i biämneshelheten (se Weboodi).

Efter fullgjord kurs skall studenten:

 • ha en uppfattning om projektens roll i den regionala samhällsutvecklingen
 • kunna identifiera möjliga problemområden och lösningsmodeller för tvärsektoriell projektverksamhet
 • ha en förståelse av projekt och dess betydelse för hur verksamhet organiseras
 • kunna beskriva centrala skillnader mellan projektorganisering inom den offentliga och den privata sektorn
 • kunna redogöra skriftligt för centrala aspekter av begreppsapparaten med vars hjälp projektledarskap kan förstås

Vt, Period 4

Kursens övergripande mål är att introducera studenterna till projektbaserad verksamhet, projektarbetets problematik och dess utmärkande drag. Speciell fokus ligger vid att analysera projekten inom den regionala och kommunala miljön i vilken de verkar. Kursen fokuserar på att presentera potentiella problemområden mellan projekt/ordinarie verksamhet samt vid att illustrera hur projekt kan kopplas till och ses som en del av den omkringliggande politiska, administrativa och professionella omgivningen. Inom kursen presenteras centrala element inom projektledning, speciellt inom offentlig miljö, och hur man kan se projekt som en del i en större verksamhetsutveckling.

Kursen består huvudsakligen av tre olika delar

 • Föreläsningsserie/Aktivt deltagande (obligatorisk närvaro)
 • Skriftliga arbeten/Grupparbete (50 % av vitsordet)
 • Kurstentamen (50 % av vitsordet)

Obs! Deltagande i kursen är obligatoriskt. Kursen kan inte enbart tenteras!

1. Jensen, C., Johansson, S. & Löfström, M. (2007) Projektledning i offentlig miljö. Malmö: Liber

2. Tonnquist, B. (2008) (3 uppl.) Projektledning. Stockholm: Bonniers

3. Utvalda artiklar (Meddelas senare)

0-5

Kursen består huvudsakligen av tre olika delar

 • Föreläsningsserie/Aktivt deltagande (obligatorisk närvaro)
 • Skriftliga arbeten/Grupparbete (50 % av vitsordet)
 • Kurstentamen (50 % av vitsordet)

Obs! Deltagande i kursen är obligatoriskt. Kursen kan inte enbart tenteras!

Universitetslektor i statskunskap, PD Sebastian Godenhjelm

Kurssi sisältyy JOS-aineopintoihin JOS220 -Case -kurssit kohtaan. Jakson voi myös sisällyttää Johtamisen perusopintoihin.