Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Jakso sopii kaikille teemasta kiinnostuneille.

Jakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida organisaatioviestinnän tutkimuksen eri suuntauksia. Opiskelija oppii tarkastelemaan yhteiskuntaa eri organisaatioteorioiden näkökulmista. Painopiste on modernien organisaatiokäsitysten tarkastelussa sekä uudemmissa poikkitieteellisissä näkökulmissa. Kaikkia organisaatioita leikkaavat mm. sosiologiset, sosiaalipsykologiset että viestintä- ja johtamisteoreettiset ulottuvuudet.

Kurssilla keskitytään kriisiviestintään ja kriisijohtamiseen yhteiskunta- ja organisaatioteoreettisista näkökulmista. Kurssilla käydään lävitse eri kriisejä ja katastrofeja tarkastellen niitä teoreettisesti, tutkimuksellisesti ja käytännön analyysitöiden kautta. Opiskelija perehtyy kurssilla laajasti kriisien viestinnän ja johtamisen kysymyksiin.

Luennot 20 t + ryhmätyö + kotitentti, jossa suoritetaan kirjallisuus

Huhtala, H. & Hakala, S. (2007): Kriisi ja viestintä. Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa. Gaudeamus.
Coombs, T. (2007): Ongoing crisis communication. Sage.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Katso opintojakson aikataulu ja opetuspaikka täältä.
Kotitentti Moodlessa

1. tenttikerta: tehtävänanto avautuu Moodlessa 7.6. klo 12.00, palautus viimeistään 9.6.2017 klo 23.55.
2. tenttikerta: tehtävänanto avautuu Moodlessa 6.9. klo 12.00, palautus viimeistään 8.9.2017 klo 23.55.
Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Johtamisen aineopintojen 35 op -kokonaisuutta, mutta sen voi sisällyttää myös Johtamisen perusopintoihin 25 op. Lisäksi se sisältyy: Viestinnän aineopinnot (35 op) -opintokokonaisuuteen.

Voit sisällyttää opintojakson vain yhteen oppiaineeseen.