Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euro. Mer information

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

Kuvaus

STATSK 1

Efter avslutad kurs skall deltagarna:

- känna till de vitigaste utvecklingsdragen i det offentliga beslutsfattandet

- ha insikter i de viktigaste organiserings- och styrformerna på olika förvaltningsnivåerna

- kunna tillämpa de viktigaste teoretiska perspektiven och förklaringarna till beslutssystemens utveckling

I föreläsningarna ligger tyngdpunkten på de teoretiska perspektiven och förklaringarna till beslutssystemens förändring. Praktiska tillämpningar av olika organiseringsformer presenteras genom gästföreläsningar. I skriftliga övningsarbeten tillämpas detta på utvalda organisationer.

1. Björk, P. et al. Governance. Studentlitteratur 2003. 159 s.

2. Lidström, A. Kommunsystem i Europa. Liber 2003. Läses: kap 1-2 och 8-10.

3. Sjöblom, S. Den starka statens styrningsproblem. Publikationer från projektet Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser 2011. 111 s.

4. Rothstein, B. (red.) Politik som organisation. Förvaltningspolitikens grundproblem. SNS förlag 2008. 324 s.

Enligt skalan 0 - 5

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Arbetsformer, litteratur, tider och platser: Se Soc & koms studiehandbok

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom. Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Praktiska anvisningar

Vi förbehåller oss rätten till förändringar i kursprogrammet.

Kontaktinformation finns på läroämnessidan.

Kursen är en del av grundstudierna i statskunskap 25 sp