Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Avgift 75 euro

Studieavgiften betalas i samband med anmälan som nätbetalning ( mer information om avgifterna).

Anmälningen börjar 19.8.2015 klockan 10


ANMÄL DIG HÄR

Anmälningen är bindande. Anmälnings- och betalningsvillkor https://www.avoin.helsinki.fi/oppna_universitetet/studier/villkor.htm Anmälningar tas i regel emot ända tills kurserna börjar så länge det finns plats på dem. Mer information

Webbanmälan förutsätter en avgiftsfri registrering som användare av tjänsten. Studerande vid Helsingfors universitet använder Helsingfors universitets användarbehörighet.

Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Kuvaus

Förkunskaper: STATSK 1

Kursens syfte är att öka kunnandet och förståelsen för demokrati som idé, som styrelseskick och procedur. Såväl normativa framställningar om, som empiriska tillämpningar av demokrati och demokratisering behandlas i kursen.

Efter avslutad kurs skal deltagarna kunna

  • relatera till och illustrera forskningen inom ett av demokratins delområde såväl muntligt som skriftligt.
  • självständigt fästa uppmärksamhet vid och argumentera om demokratins styrka och svaghet på ett vetenskapligt hållbart sätt.


Arbetsformer, litteratur, tider och platser: Se Soc & koms studiehandbok

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom. Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Kursdeltagarna examineras utifrån läsecirkelsrapporter och uppsats/essä. I kontaktundervisningen tillämpas 70 % närvaroplikt. Alternativt kan studieperioden avläggas som litteraturexamen. När studieperioden avläggs som litteraturtentamen, omfattar den följande:

1. Bengtsson, Å. Politiskt deltagande. 2008.

2. Linde, J. och Ekman, J., Demokratiseringsprocesser. Teoretiska ansatser och empiriska studier. 2006.

3. Held, D. Models of Democracy. Third Edition. 2006.

samt en av följande:

4.a Young, Iris Marion. Inclusion and Democracy. 2000. eller

4.b Phillips, Anne. Närvarons politik. den politiska representationen av kön, etnicitet och ras. 2000. (Eller Politics of Presence. 1995.)

1. Linde, J. och Ekman, J., Demokratiseringsprocesser. Teoretiska ansatser och empiriska studier. 2006. 270 s.

2. Bengtsson, Å. Politiskt deltagande. 2008. 210 s.

3. artiklar enligt anvisningar.

Prestationsuppgifterna finns i Helsingfors universitets studieprestationsregister Weboodi 4-6 veckor efter tentamen eller dagen för inlämnande av uppgift. Du kan se på dina uppgifter i Mina studier-fönstret i Flamma (logga in med Helsingfors universitets användarnamn).

Arrangör

Helsingfors universitets Öppna universitet
http://www.helsinki.fi/avoin

Studentservice, tentamenstjänst och studiehandledning
Studentservicen finns i universitetets huvudbyggnad (1. vån.), Fabiansgatan 33
Kontaktuppgifter och öppethållningstider

Användartillstånd för Helsingfors universitets datanät

För den tid studierna pågår får du ett användartillstånd för Helsingfors universitets datanät. Det behöver du för att kunna använda webbinlärningsmiljön Moodle, Flamma och bibliotekens e-material. Du kommer åt biblioteksdatabaserna via Nelli-portalen.

Du får anvisningar om hur användarnamnet ska aktiveras till din e-post innan kurserna startar.

För att aktivera användartillståndet krävs personlig identifiering eller stark autentisering. Om den behörighet du aktiverade för dina tidigare studier vid Öppna universitet har föråldrats ska du aktivera det på nytt genom att begära ett nytt lösenord.

Grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet använder sin gällande behörighet.

Kontaktinformation finns på läroämnessidan.

Kursen är en del av grundstudierna i statskunskap 25 sp