Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Avgift 75 euro

Studieavgiften betalas i samband med anmälan som nätbetalning ( mer information om avgifterna).

Anmälningen börjar 19.8.2015 klockan 10

ANMÄL DIG HÄR
Anmälningen är bindande. Anmälnings- och betalningsvillkor https://www.avoin.helsinki.fi/oppna_universitetet/studier/villkor.htm Anmälningar tas i regel emot ända tills kurserna börjar så länge det finns plats på dem. Mer information

Webbanmälan förutsätter en avgiftsfri registrering som användare av tjänsten. Studerande vid Helsingfors universitet använder Helsingfors universitets användarbehörighet.

Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Kuvaus

Efter avslutad kurs skall deltagarna:

- känna till de viktigaste analysinriktningarna inom statskunskapen

- känna till de viktigaste begreppen och frågeställningarna

- ha en överblick av de centralaste aktörerna och mekanismerna i den politiska organiseringen

- identifiera de viktigaste inslagen i det politiska tänkandets historia

Målsättningen med kursen är att ge en presentation av ämnet och dess olika delområden. Sålunda behandlas olika demokratiaspekter såsom den direkta demokratin, folkomröstningar och den representativa formen. Olika valsystem analyseras enligt för och nackdelar, federala statsbildningar jämförs med motsvarande enhetsstater, lokaldemokrati och politiska partier analyseras inklusive olika ideologiska inriktningar.
Kursen avser att därtill förmedla statsvetenskapliga begrepp och terminologi samt att väcka nyfikenhet om vad ämnet har att erbjuda. Föreläsningarna varvas med diskussioner enligt ett mönster där studenterna parvis jämför sina anteckningar i mitten av varje föreläsningsblock. Studenterna förväntas kunna föra relevanta anteckningar och lära sig grunderna till kritiskt tänkande. Kursen avslutas med tentamen där studenterna läst och begrundat kurslitteraturen samt aktivt tagit del av den undervisning som förmedlats under föreläsningarna.

Ht P1

5.9-19.10.2011

Måndagar och onsdagar kl. 8-10 i festsalen

Arbetsformer, litteratur, tider och platser: Se Soc & koms studiehandbok

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom. Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Föreläsningar 28 h, litteraturstudier. Undervisningen avslutas med kurstentamen där föreläsningarna och litteraturen tenteras.

Kursen kan även tenteras vid allmänna tentamens­tillfällen.

Prestationsuppgifterna finns i Helsingfors universitets studieprestationsregister Weboodi 4-6 veckor efter tentamen eller dagen för inlämnande av uppgift. Du kan se på dina uppgifter i Mina studier-fönstret i Flamma (logga in med Helsingfors universitets användarnamn).

Arrangör

Helsingfors universitets Öppna universitet
http://www.helsinki.fi/avoin

Studentservice, tentamenstjänst och studiehandledning
Studentservicen finns i universitetets huvudbyggnad (1. vån.), Fabiansgatan 33
Kontaktuppgifter och öppethållningstider

Användartillstånd för Helsingfors universitets datanät

För den tid studierna pågår får du ett användartillstånd för Helsingfors universitets datanät. Det behöver du för att kunna använda webbinlärningsmiljön Moodle, Flamma och bibliotekens e-material. Du kommer åt biblioteksdatabaserna via Nelli-portalen.

Du får anvisningar om hur användarnamnet ska aktiveras till din e-post innan kurserna startar.

För att aktivera användartillståndet krävs personlig identifiering eller stark autentisering. Om den behörighet du aktiverade för dina tidigare studier vid Öppna universitet har föråldrats ska du aktivera det på nytt genom att begära ett nytt lösenord.

Grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet använder sin gällande behörighet.

Professorn i allmän statslära, Jan Sundberg; professorn i kommunalförvaltning, Stefan Sjöblom (examination)