Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euro. Mer information

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

Kuvaus

Efter avslutad kurs skall deltagarna:

- känna till de viktigaste analysinriktningarna inom statskunskapen

- känna till de viktigaste begreppen och frågeställningarna

- ha en överblick av de centralaste aktörerna och mekanismerna i den politiska organiseringen

- identifiera de viktigaste inslagen i det politiska tänkandets historia

Målsättningen med kursen är att ge en presentation av ämnet och dess olika delområden. Sålunda behandlas olika demokratiaspekter såsom den direkta demokratin, folkomröstningar och den representativa formen. Olika valsystem analyseras enligt för och nackdelar, federala statsbildningar jämförs med motsvarande enhetsstater, lokaldemokrati och politiska partier analyseras inklusive olika ideologiska inriktningar.
Kursen avser att därtill förmedla statsvetenskapliga begrepp och terminologi samt att väcka nyfikenhet om vad ämnet har att erbjuda. Föreläsningarna varvas med diskussioner enligt ett mönster där studenterna parvis jämför sina anteckningar i mitten av varje föreläsningsblock. Studenterna förväntas kunna föra relevanta anteckningar och lära sig grunderna till kritiskt tänkande. Kursen avslutas med tentamen där studenterna läst och begrundat kurslitteraturen samt aktivt tagit del av den undervisning som förmedlats under föreläsningarna.

1. Karvonen, Lauri: Parties, Governments and Voters in Finland. Politics Under Fundamental Societal Transformation. ECPR Press 2014. 140 pp.

2. Badersten, B. & Gustavsson, J. Vad är statsvetenskap? Om undran inför politiken? Studentlitteratur 2010. 172 s.

3. Malnes, R.& Midgaard, K. De politiska idéernas historia. Studentlitteratur 1994. 346 s. (läses s.1-144).

Enligt skalan 0 - 5

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Arbetsformer, litteratur, tider och platser: Se Soc & koms studiehandbok

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom. Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Praktiska anvisningar

Vi förbehåller oss rätten till förändringar i kursprogrammet.

Kontaktinformation finns på läroämnessidan.

Kursen är en del av grundstudierna i statskunskap 25 sp