Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

STATSK 1-3

Förkunskaper: STATSK 1-3

Efter avslutad kurs bör deltagarna kunna identifiera hur politiska problem kan beskrivas och undersökas genom jämförande analys på olika områden inom statskunskap.

Föreläsningarna förmedlar kunskap om den jämförande forskningsansatsen inom politik och förvaltning. Strukturer och processer inom politiska system, grupper och organisationer granskas ur ett jämförande perspektiv.

OBS! Kursens omfattning är 5 studiepoäng

Arbetsformer: Se Soc & koms studiehandbok

Tider och platser: se Soc & koms studiehandbok

Litteratur: Se Soc och koms studiehandbok

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom.

Mer information

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

Prestationsuppgifterna finns i Helsingfors universitets studieprestationsregister Weboodi 4-6 veckor efter tentamen eller dagen för inlämnande av uppgift. Du kan se på dina uppgifter i Mina studier-fönstret i Flamma (logga in med Helsingfors universitets användarnamn).

Kursdeltagarna examineras på basen av föreläsningsdagböcker, essäer och diskussion via Moodle i kombination med litteraturstudier utgående från ett urval av kurslitteratur.

Kursen kan även tenteras vid allmänt tentamenstillfälle varmed samtlig kurslitteratur tenteras som en helhet.

Prestationsuppgifterna finns i Helsingfors universitets studieprestationsregister Weboodi 4-6 veckor efter tentamen eller dagen för inlämnande av uppgift. Delprestationerna finns till påseende i inlärningsmiljön eller i tjänsten De egna sidorna .

Anmälningen börjar tisdag 19.8.2014 kl 10.

Avgift 50 euro

Anmälningen är bindande. Bekanta dig med annullerings- och betalningsvillkoren.
Studieavgiften betalas genast i samband med anmälan med nätbankskoder via internetbank eller med kreditkort. Du kan anmäla dig ända fram tills kurserna börjar. Mer information om anmälningarna.

Anmälan via webben förutsätter att du registrerar dig som användare av tjänsten. Registeringen är avgiftsfri.

Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna. OBS! Efter att du har anmält dig till Öppna universitetet och fått plats på kursen ska du också anmäla dig till kursen på Soc & kom, se "Anmäl dig" längst ner på sidan i Soc & koms studiehandbok (se länkarna ovan)!

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Anmälan till kursen

Arrangör

Helsingfors universitets Öppna universitet
http://www.helsinki.fi/avoin

Studentservice, tentamenstjänst och studiehandledning
Studentservicen finns i universitetets huvudbyggnad (1. vån.), Fabiansgatan 33  
Kontaktuppgifter och öppethållningstider

 

Användartillstånd för Helsingfors universitets datanät

För den tid studierna pågår får du ett användartillstånd för Helsingfors universitets datanät. Det behöver du för att kunna använda webbinlärningsmiljön Moodle, Flamma och bibliotekens e-material. Du kommer åt biblioteksdatabaserna via Nelli-portalen.

Du får anvisningar om hur användarnamnet ska aktiveras till din e-post innan kurserna startar.

För att aktivera användartillståndet krävs personlig identifiering eller stark autentisering. Om den behörighet du aktiverade för dina tidigare studier vid Öppna universitet har föråldrats ska du aktivera det på nytt genom att begära ett nytt lösenord.

Grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet använder sin gällande behörighet.