Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euro. Mer information

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

Kuvaus

STATSK 1-3

Efter avslutad kurs bör deltagarna kunna identifiera hur politiska problem kan beskrivas och undersökas genom jämförande analys på olika områden inom statskunskap.

Föreläsningarna förmedlar kunskap om den jämförande forskningsansatsen inom politik och förvaltning. Strukturer och processer inom politiska system, grupper och organisationer granskas ur ett jämförande perspektiv.

1. Anckar, C. et al. Komparativ politik. Institutioner och beteende. Studentlitteratur 2013. 286 s. (inte kapitel 15)

2. Denk, T. Komparativ metod - Förståelse genom jämförelse. Studentlitteratur 2002. 127 s.

3. Lindvert, J. & Schierenbeck, I. (red.) Jämförande politik. Liber 2008. 195 s. (inte kapitlen 2-3, 6 och 9)

4. Gallagher, M. m.fl. Representative Government in Modern Europe. 5 th ed. McGraw-Hill 2011. 332 s. (inte kapitlen 1-5; -meddela tentator om tentamen av tidigare upplaga)

Enligt skalan 0 - 5

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Arbetsformer, litteratur, tider och platser: Se Soc & koms studiehandbok

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom. Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Praktiska anvisningar

Vi förbehåller oss rätten till förändringar i kursprogrammet.

Kontaktinformation finns på läroämnessidan.

Kursen är en del av grundstudierna i statskunskap 25 sp