Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa ke 13.4.16 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso tutustuttaa elämänkulkuun, sukupolven käsitteeseen ja sukupolvien vuorovaikutukseen. Sen suoritettuaan opiskelijalla on tuntuma elämänkulku- ja sukupolvitutkimuksen kysymyksenasetteluihin ja tutkimustapoihin

Verkkotentti

Danielsbacka, M ym.: Sukupolvien vuorovaikutus. Auttaminen ja yhteydenpito suurten ikäluokkien ja heidän lastensa elämässä ( www.vaestoliitto.fi/@Bin/2900705/Sukupolvien+Vuorovaikutus_net.pdf)

Grenier, A.: Transitions and the lifecourse. Challenging the constructions of ‘growing old’

Hunt, S: The Life Course. A Sociological Introduction

Purhonen, S: Sukupolvien ongelma. Tutkielmia sukupolven käsitteestä, sukupolvitietoisuudesta ja suurista ikäluokista ( https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/23412/sukupolv.pdf?sequence=2)

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs), Fabianinkatu 33.
http://www.avoin.helsinki.fi/yhteystiedot.htm#asiakaspalvelu

Verkkotentit tehdään Moodle-oppimisympäristössä.

Tenttipäivät:
ma 6.6.16 klo 17-21
ma 1.8.16 klo 17-21
ke 7.9.16 klo 17-21

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Vanhenemisen tuktimuksen opintokokonaisuus ja Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot