Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso tutustuttaa elämänkulkuun, sukupolven käsitteeseen ja sukupolvien vuorovaikutukseen. Sen suoritettuaan opiskelijalla on tuntuma elämänkulku- ja sukupolvitutkimuksen kysymyksenasetteluihin ja tutkimustapoihin

Verkkotentti

Danielsbacka, M ym.: Sukupolvien vuorovaikutus. Auttaminen ja yhteydenpito suurten ikäluokkien ja heidän lastensa elämässä ( www.vaestoliitto.fi/@Bin/2900705/Sukupolvien+Vuorovaikutus_net.pdf)

Grenier, A.: Transitions and the lifecourse. Challenging the constructions of ‘growing old’

Hunt, S: The Life Course. A Sociological Introduction

Purhonen, S: Sukupolvien ongelma. Tutkielmia sukupolven käsitteestä, sukupolvitietoisuudesta ja suurista ikäluokista ( https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/23412/sukupolv.pdf?sequence=2)

Asteikolla 0-5.

Tentit suoritetaan verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Tenttipäivät:
ke 19.10.16 klo 17-21
ke 23.11.16 klo 17-21
ma 9.1.17 klo 17-21

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu yhteiskuntapolitiikan aineopintoihin (35 op).