Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita lapsista ja nuorista ja heihin liittyvistä instituutioista.

Opintojaksossa lasten ja nuorten asemaa, toimintaa ja kansalaisuutta koskevaa tutkimusta tarkastellaan kriittisesti. Yhteiskunnan toimintaa ja sen instituutioita arvioidaan suhteessa lapsiin ja nuoriin. Opiskelija osaa etsiä ja arvioida tietoa lasten ja nuorten asemasta, toiminnasta ja hyvinvoinnista suomalaisessa yhteiskunnassa.

Verkkokurssi: luentotallenteet + kolme verkkokeskustelua + essee

Elina Pekkarinen, Kaisa Vehkalahti ja Sami Myllyniemi. Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2012. Nuorisotutkimusverkosto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valtion nuorisoasian neuvottelukunta, Helsinki. Julkaisu ladattavissa sivustolta http://www.tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2013/05/elinolot-vuosikirja-2012.pdf

+ muu opettajan ilmoittama materiaali

Asteikoilla 0-5.

Kurssisivut avautuvat ma 5.9.16.
Kurssi toteutetaan ajalla 5.9.-23.10.16

Opiskelun käytännönohjeita
Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso sisältyy Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuuteen 25 op ja on kokonaisuuden ainoa pakollinen jakso.