Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen Sosiaalityön johdantokurssille alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy painettuasi Ilmoittaudu-painiketta.

PÄIVITYS 9.5.2017: Korvaavuuksia ei voi enää hakea.
Jos haet 20 opintopisteen korvaavuutta sosionomi AMK-tutkinnolla niin ilmoittaudu korvattaville opintojaksoille Sosiaalityön perusopintojen korvaavuudet 20 op -linkin kautta. Näin maksat vain 75 euroa neljästä opintojaksosta. Muuta ilmoittautumista KORVATTAVILLE opintojaksoille ei tarvitse tehdä. Ole huolellinen, rahoja ei palauteta.

Palauta korvaavuuslomake Avoimeen yliopistoon heti ilmoittautumisen jälkeen tai viimeistään 10.5.2017 mennessä.

Sinun tulee kuitenkin ilmoittautua sosiaalityön johdantokurssille 5 op (vaikka saat korvaavuuden muista kursseista) ja maksaa johdantokurssista 75 e.

AMK-tutkinnolla saatu korvaavuus rekisteröidään yliopiston opintorekisteriin Oodiin siinä vaiheessa, kun olet saanut johdantokurssista suoritusmerkinnän. Jos et saa suoritettua johdantokurssia tämän opinto-ohjelman aikana niin korvaavuutta ei rekisteröidä Oodiin.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalityön peruskäsitteitä yhteiskuntatieteellisenä tieteenalana, oppiaineena ja käytäntönä.

Opiskelija ymmärtää sosiaalityön yhteiskunnallista ja ihmisten arkista toimintaympäristöä, teoreettisia lähtökohtia, arvoja ja eettisiä periaatteita.

Opiskelija tuntee sosiaalityön lokaaleja ja globaaleja peruslähtökohtia.

Verkkoluentoja + verkkomateriaalia + verkkotyöskentelyä ryhmissä + oppimispäiväkirja + verkkotentti

Opintojakson osasuoritukset ovat voimassa vain tämän opinto-ohjelman ajan. Myöhässä tulevat tehtävien palautukset laskevat opintojakson arvosanaa.

Kirjallisuus:
1) Ife J: Human Rights and Social Work: Towards Rights-Based Practice. Cambridge Univ Pr, 2008. Löytyy myös e-kirjana.
2) Kotiranta T, Niemi P & Haaki R (toim.) Sosiaalisen toiminnan perusta 2011.
3) Törrönen M: Onni on joka päivä. Lapsiperheiden arki ja hyvinvointi. Gaudeamus 2012.

Oheiskirjallisuus:
Niemelä P (toim.): Hyvinvointipolitiikka. WSOYpro, 2010
Kananoja A & Lähteinen M & Marjamäki P: Sosiaalityön käsikirja. 3. uudistettu painos. Luvut I, II, III, IV, V, VII, IX. Tietosanoma, 2011

Asteikolla 0-5

Sosionomi AMK-tutkinto
PÄIVITYS 9.5.2017: Korvaavuuksia ei voi enää hakea.

Aiemmin suoritetulla sosionomi AMK-tutkinnolla voidaan korvata seuraavat perusopintojen opintojaksot.

Sosiaalityön perusopinnot (korvaavuus yhteensä 20 op):
Kansalainen ja yhteisöt (5 op) - A731380
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys sosiaalityön tutkimuksessa (5 op) - A731390
Hyvinvointipolitiikka (5 op) - A732490
Erityisalakurssi: Aikuissosiaalityö (5 op) - A732510

Huom! Opinnot eivät saa olla yli 10 v. vanhempia.

Jos haet 20 opintopisteen korvaavuutta sosionomi AMK-tutkinnolla niin ilmoittaudu korvattaville opintojaksoille Sosiaalityön perusopintojen korvaavuudet 20 op -linkin kautta, joka löytyy Sosiaalityön johdantokurssin opinto-ohjelmasta kohdasta Ilmoittautuminen ja opintomaksu. Näin maksat vain 75 euroa neljästä opintojaksosta. Muuta ilmoittautumista KORVATTAVILLE opintojaksoille ei tarvitse tehdä. Ole huolellinen, rahoja ei palauteta.

Palauta korvaavuusanomuslomake Avoimeen yliopistoon heti ilmoittautumisen jälkeen tai viimeistään ke 10.5.2017.

Ilmoittautuminen Sosiaalityön johdantokurssille 5 op tehdään aivan normaalisti ja johdantokurssista maksetaan 75 e.

Sosionomi AMK-tutkinnolla saatu korvaavuus rekisteröidään yliopiston opintorekisteriin Oodiin siinä vaiheessa, kun olet saanut sosiaalityön johdantokurssista suoritusmerkinnän. Jos et saa suoritettua johdantokurssia tämän opinto-ohjelman aikana niin korvaavuuksia ei rekisteröidä Oodiin missään vaiheessa.

Verkkokurssi toteutetaan viikoilla 19-31

Moodle-sivut avataan 8.5.17

Kurssi on jaettu osioihin (esittely, sosiaalinen, sosiaalityön historia, sosiaalityön etiikkatyöpaja, sosiaalityö ammattina, sosiaalityön teoria, sosiaalityön yhteiskunnallinen, kansallinen ja kansainvälinen ympäristö).

Seuraavat tärkeät päivämäärät tulee huomioida:

Viikolla 19 toteutetaan osio 1 +(esittely)

29.6.-20.7. työskennellään yhdessä verkkoryhmissä etiikkatyöpajassa

Muut osiot voi suorittaa haluamanaan ajankohtana, kuitenkin siten, että osioiden 2,3 ja 4 kaikki luentotallenteet, videot ja verkkoluennot on kuunneltu ja katsottu ennen etiikkatyöpajaviikkojen alkua.

Etiikkatyöpajassa keskustellaan verkossa ja ryhmät tuottavat kaksi dokumenttia, joiden palautuspäivämäärät ovat 13.7.(4-sivuinen tiivistelmä) ja 20.7. (yhden sivun mittainen kommentointiteksti).

Oppimispäiväkirjat palautetaan joko 31.7. tai 18.9.2017.
Oppimispäiväkirja kirjoitetaan kurssin lopuksi luentojen, harjoitus- ja ryhmätehtävien pohjalta.

Verkkotenttipäiviä päivitetty 21.9.2017:
ke 2.8.2017 klo 17-20
ke 27.9.2017 klo 17-20
ke 25.10.2017 klo 17-20
ke 8.11.2017 klo 17-20

Verkkotentissä tentitään kolme teosta (ei oheiskirjallisuutta).

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Sosiaalityön perusopinnot (25 op) -kokonaisuutta (sivuainetutkintovaatimukset).